• Stara Łomża 9
  • Stara Łomża 8
  • Stara Łomża 7
  • Stara Łomża 6
  • Stara Łomża 5
  • Stara Łomża 4
  • Stara Łomża 3
  • Stara Łomża 2

Aktualności »

 

Zaproszenie na spotkanie historyczne 24.11.2017r.

 

Łomża i łomżanie z Niepodległą – obchody Święta Niepodległości 10.11.2017 r.

W ramach obchodów Święta Niepodległości z inicjatywy Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów i Urzędu Miejskiego w Łomży dnia 10 listopada w Domku Pastora odbył się krótki koncert okolicznościowy w wykonaniu uczniów z Państwowej Szkoły Muzycznej, połączony ze wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych i żołnierskich pod przewodnictwem zespołu wokalnego „Senior-Vita” i członków Klubu Seniora w Łomży. Zainteresowani pochodzeniem swojej rodziny mogli uczestniczyć w warsztatach genealogicznych „Moja tożsamość – moje dziedzictwo.” Piątkowe obchody urozmaiciło spotkanie z dr. Zenonem Krajewskim, autorem książki „Meandry losu” z łomżyńską historią w tle. Świętowanie Dnia Niepodległości zakończyło się złożeniem kwiatów pod tablicą Józefa Piłsudskiego.

 

 

Wyniki konkursu miejskiego „Łomżyńskie drogi do Niepodległej – pamięć i tożsamość. Biografie lokalnych bohaterów.”

W dniu 8 listopada 2017 roku w siedzibie Łomżyńskiego Towarzystwa im. Wagów w Łomży odbyło się posiedzenie jury konkursu „Łomżyńskie drogi do Niepodległej – pamięć i tożsamość. Biografie lokalnych bohaterów.”

Po zapoznaniu się z 120 pracami jury w składzie:

Marta Gosk – przewodnicząca

Małgorzata K. Frąckiewicz – członek

Czesław Rybicki – członek

Kamil M. Leszczyński – członek

Marta Chojnowska – sekretarz

stwierdziło, że 7 prac nie spełnia wymogów konkursowych. Ponadto postanowiło nie przyznawać I miejsca.  Natomiast zgłoszone prace, spełniające kryteria nagrodziło następująco:

II miejsce – 3 prace równorzędnie:

Bitwa pod Łomżą, Karolina Głębocka, 12 lat, Weronika Jankowska, 13 lat, Magdalena Zabielska, 13 lat, Szkoła Podstawowa nr 10;

Porażka w dzień zwycięstwa, Wiktoria Smoła, 16 lat, II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Łomży;

Cmentarz w Dobrzyjałowie z I wojny światowej, Zuzanna Tarnacka, III Liceum Ogólnokształcące.

III miejsce – 3 prace równorzędnie:

Bohdan Winiarski – biografia łomżyńskiego patrioty, Kinga Rynkiewicz, Kamila Gorzemba, 16 lat, Zespół Szkół Weterynaryjnych;

Zygmunt Kuźwa ps. Pleban, Aleksandra Ogrodnik, 11 lat, Szkoła Podstawowa nr 9;

Drzewo genealogiczne rodziny Niecikowskich, Mariola Mościcka, III Liceum Ogólnokształcące.

Wyróżnienia – 12 prac:

Leon Kaliwoda – bohater łomżyński, Angelika Kozłowska, Zuzanna Doliasz, IV Liceum Ogólnokształcące;

Łomżyńska katedra, Dominika Kozikowska, 12 lat, Szkoła Podstawowa nr 9;

Bezimienni pogrzebani, Maja Karwowska, 13 lat, Szkoła Podstawowa nr 10;

Stefania, Julia Kalinowska, lat 16, II Liceum Ogólnokształcące;

Krew młodości, Sandra Golińska, 16 lat, Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży;

Ballada o Leonie i Halince, Martyna Borawska, 13 lat, Katolicka Szkoła Podstawowa;

Do Łomżyńskich harcerek, Otylia Faustyna Czochańska, 13 lat, Szkoła Podstawowa nr 1;

Łomżyniacy, Albert Głębocki, 12 lat, Szkoła Podstawowa nr 10;

Leon Kaliwoda – bohater łomżyński, Agata Jankowska, Adrianna Sokół, Agnieszka Siemieniuk vel Morawska, III Liceum Ogólnokształcące;

Prezentacja multimedialna o Łomżyńskich bohaterach, Izabela Wróblewska, 11 lat, Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży;

Jadwiga Dziekońska (biografia), Julia Wierzbowska, 12 lat, Szkoła Podstawowa nr 9;

Piękna śmierć, Michalina Duchnowska, 16 lat, II Liceum Ogólnokształcące;

 

Łomża i łomżanie z Niepodległą – otwarte sympozjum historyczne 7.11.2017 r.

Dnia 7 listopada w Domku Pastora  w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości odbyło się otwarte sympozjum historyczne. Spotkanie poprowadziła dr Małgorzata Frąckiewicz, która pokrótce przedstawiła każdego z prelegentów. Pierwszy wystąpił Jan Engelgard z Muzeum Niepodległości. W swoim wykładzie pt. „Roman Dmowski – drogi do niepodległości” przedstawił sylwetkę polityka i jego rolę w odzyskaniu przez Polskę niepodległości, a także jego związki z ziemią łomżyńską.

Mikołaj Kwiatkowski, doktorant Uniwersytetu Warszawskiego w swoim wystąpieniu przybliżył postać członka rodziny Lutosławskich. W wykładzie „Ks. Kazimierz Lutosławski – duchowny w świecie polityki” opisał działalność księdza-patrioty, podkreślając, że nawet jego polityczni przeciwnicy doceniali jego zaangażowanie i poświęcenie w służbie dla ojczyzny.

Prelekcja Czesława Rybickiego, członka ŁTN im. Wagów w Łomży dotyczyła Polskiej Organizacji Wojskowej w Łomżyńskiem i jej bohaterów. Przywołał on nazwiska ludzi zaangażowanych w zryw niepodległościowy na ziemi łomżyńskiej i ukazał jego genezę.

 

 

 

Łomżyńskie drogi do Niepodległej – pamięć i tożsamość. Biografie bohaterów

W pierwszy czwartek listopada rozpoczęto warsztaty interdyscyplinarne dla uczniów siódmych klas szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i pierwszych klas szkół średnich z terenu Łomży. Są one realizowane z inicjatywy pani wiceprezydent Łomży dr Agnieszki Barbary Muzyk w ramach ministerialnego programu Niepodległa. W ramach projektu współdziałają ze sobą Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży i Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów. Miejsce realizacji zadania, Domek Pastora gości szesnastoosobowe grupy uczniów, które mają okazję uczestniczyć w zajęciach przybliżających mało znaną historią Łomży, spojoną z dziejami wielu łomżyńskich rodzin.

Celem spotkań jest: zapoznanie łomżyńskiej młodzieży z historią walk o niepodległość Polski w wymiarze lokalnym i regionalnym w kontekście historii Polski; upowszechnienie idei narodowych Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego (popularyzacja ich w kontekście lokalnym znanych postaci historycznych – np. związek Marszałka z pastorem Kacprem Mikulskim; relacje Dmowskiego z rodziną Lutosławskich z Drozdowa); popularyzacja działalności Polskiej Organizacji Wojskowej w regionie łomżyńskim poprzez biografie jej członków; przywołanie postaci łomżyńskich powstańców z roku 1863 oraz absolwentów łomżyńskich szkół jako uczestników działań niepodległościowych; popularyzacja Cudu nad Narwią jako bohaterskiego aktu obrony miasta w roku 1920; motywowanie uczniów do poznawania historii rodzinnej z perspektywy dziejów miasta oraz rozmaitych źródeł, m.in. metryk rodzinnych, dotyczących miejsc i ludzi, społeczności i regionu, w kontekście nazwiska i dziejów własnej rodziny.

Podczas zajęć uczniowie kształcą umiejętności czytania materiałów źródłowych, sporządzając biogramy łomżyńskich bohaterów na podstawie różnych źródeł, które pozyskał Czesław Rybicki, regionalista, przygotowujący monografię poświęconą Polskiej Organizacji Wojskowej i jej członkom z okręgu łomżyńskiego. Przeglądając i selekcjonując materiały do plakatu-kolażu, poznają oni postawy lokalnych bohaterów jako paradygmaty postaw patriotycznych. Mają okazję poznać rolę kobiet w zrywach niepodległościowych (np. poprzez zaangażowanie sióstr Cebertówien czy Leokadii Krubskiej).

Zajęcia służą też pobudzaniu dumy narodowej poprzez rozeznanie w historii lokalnej i przypomnienie wątków z historii narodowej; uświadomienie dziedzictwa własnego regionu jako istotnej części dziedzictwa narodowego i zainteresowanie poszukiwaniem i określaniem własnej tożsamości poprzez przywoływane i odtwarzanie pamięć o bohaterskich uczestnikach działań niepodległościowych, niekiedy także przodkach uczestniczących w warsztatach uczniów.

W czasie warsztatów ich uczestnicy korzystają z własnego drzewa genealogicznego (przynajmniej trzypokoleniowego), które służy odkrywaniu ich łomżyńskich korzeni.

Zaproponowana oferta edukacyjna to przyczynek do kształtowania szacunku dla dziedzictwa kulturowego mieszkańców historycznej ziemi łomżyńskiej, szczególnie Łomży jako znaczącego w regionie ośrodka oświatowego, kuźni patriotów; ich szlacheckiej i mieszczańskiej tradycji oraz umocnienia, zachowania i popularyzacji społecznej świadomości o wartości i bogactwie kształtowanej na przestrzeni wieków tożsamości ludzi i miejsc.

Realizatorami merytorycznymi zadania z ramienia ŁTN im. Wagów w Łomży są dr Małgorzata K. Frąckiewicz, mgr Kamil M. Leszczyński i mgr Czesław Rybicki.

         

 

Zaproszenie na świętowanie Dnia Niepodległości 7 i 10 listopada 2017 r.

 

Wykład dr Małgorzaty K. Frąckiewicz na inauguracji roku akademickiego 2017/2018 w Towarzystwie Uniwersytetów Ludowych w Łomży

27 października odbyła się inauguracja kolejnego roku akademickiego w Towarzystwie Uniwersytetów Ludowych w Łomży, które zrzesza liczną grupę członków. Tworzy ją otwarty na wiedzę zespół osób, wzorcowo aktywnych przedstawicieli łomżyńskiej inteligencji. Wszyscy oni uczestniczą czynnie w wykładach, warsztatach i wycieczkach, by zdobywać i poszerzać swoją wiedzę, wymieniać myśli, spotykać się ze sobą, rozmawiać.

Kolejny rok świetnie zorganizowanej pracy TUL-u rozpoczął wykład dr M. K. Frąckiewicz pt. Co nam mówią nasze łomżyńskie nazwiska? Prelegentka wskazała potencjał poznawczy nazwiska jako faktu historycznego, językowego i kulturowego. Przywołała antroponimy stanowiące kanwę systemu nazewniczego, który wskazuje na specyfikę łomżyńskich nazw osobowych, a więc reprezentuję nazwiska charakterystyczne dla mieszkańców Łomży. Głównie odniosła się do jednostek zachowanych do dziś jako elementy identyfikacyjne współczesnych łomżan, potomków tych, żyjących w mieście w okresie od XV do XIX wieku. Wskazała źródła, które można uznać za podstawę do tropienia własnych korzeni, do „prywatnych” badań genealogicznych, lecz przede wszystkim do rozeznania swojej tożsamości i pogłębienia świadomości dziedzictwa, jakie łomżanom zostało przekazane przez przodków.

Słuchacze indywidualnie w czasie wykładu kreślili własne drzewa genealogiczne, przywołując nazwiska swoich krewnych, mieszkańców Łomży i historycznej ziemi łomżyńskiej: Cwalinów, Dąbrowskich, Gałązków, Grzymałów, Jemielitych, Kalinowskich, Kołakowskich, Konopków, Ładów, Trzasków, Tyszków, Wałkuskich, Zalewskich…

 

 

Warsztaty genealogiczne w Ostrowi Mazowieckiej

Zespół edukacyjny ŁTN im. Wagów w Łomży przeprowadza kolejną turę warsztatów genealogicznych dla młodzieży z ostrowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Tę formę działań edukacyjnych finansuje Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej. Przedsięwzięcie to ma na celu: zapoznanie młodzieży z historią lokalną poprzez historię nazwisk mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej z okresu XIX i I poł. XX wieku; wdrożenie uczniów do poznawania historii rodzinnej z perspektywy źródeł, m.in. metryk rodzinnych, dotyczących miejsc i ludzi, społeczności i regionu, w kontekście nazwiska i dziejów własnej rodziny – kwerendy archiwistyczne i ekscerpcja materiału z dostępnych źródeł; zainteresowanie poszukiwaniem i określaniem własnej tożsamości poprzez przywoływane i odtwarzanie pamięć o przodkach na podstawie pamiątek rodzinnych, fotografii, napisów nagrobnych; kształtowanie umiejętności identyfikacji przodków i miejsca pochodzenia oraz zamieszkania rodu i rodziny za pośrednictwem źródeł;  integracja środowiska rodzinnego, szkolnego i miejskiego uczniów jako przedstawicieli społeczności lokalnej i środowisk o potencjale własnym kształtującym środowisko miejskości Ostrowi Mazowieckiej.

Prezentowana oferta edukacyjna to przyczynek do kształtowania szacunku dla dziedzictwa kulturowego mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej, ich mieszczańskiej tradycji oraz umocnienia, zachowania i popularyzacji społecznej świadomości o wartości i bogactwie kształtowanej na przestrzeni wieków tożsamości ludzi i miejsc. Jest to próba odtworzenia miejskiej tożsamości ostrowian.

 

 

Doktor Andrzej Jarota wygłosił wykład pt. „Żydzi w Królestwie Polskim w latach 1815-1830”

W ostatnią sobotę października 2017 r. w Muzeum Diecezjalnym w Łomży gościliśmy łomżanina, dr Andrzeja Jarotę, który wygłosił wykład pt. Żydzi w Królestwie Polskim w latach 1815-1830. Jego wystąpienie było oparte na badaniach własnych, jakie podjął w związku z przygotowaniem dysertacji, obronionej w 2016 r. Pan doktor przybliżył zebranym historię obecności ludności żydowskiej na terenie państwa polskiego od czasów najdawniejszych do roku 1830. W jego wystąpieniu znalazł się także liczne odniesienia do historii Żydów na terenie Łomży i ziemi łomżyńskiej.

Prelegent odpowiedział na liczne pytania słuchaczy, którzy byli żywo zainteresowani kwestią żydowską w kontekście spraw polskich: powstań, polityki, gospodarki i kultury.

Było to kolejne spotkanie zorganizowane z inicjatywy aktywnie współpracujących ze sobą łomżyńskich towarzystw: Towarzystwa Naukowego im. Wagów w Łomży, Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Łomży i Bractwa Historycznego, które systematycznie, co miesiąc zapraszają łomżan na wykłady, prelekcje, seminaria językoznawcze i warsztaty oraz do bezpośredniego kontaktu w sprawach związanych z wiedzą o historycznej ziemi łomżyńskiej i jej mieszkańcach do siedziby ŁTN (Łomża, ul. Długa 13; od poniedziałku do piątku).

 

 
 

Znajdź na stronie

NASI PARTNERZY