• rys. Grzegorz Gwizdon
  • Łomża, ul. Długa 13, Łomżyńskie Toważystwo Naukowe

Aktualności »

Niebywała okazja!

obnizka

 

Spotkanie genealogiczne „Skąd nasz ród?” 20.02.2017 r.

20 lutego br. w Muzeum Diecezjalnym w Łomży odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Skąd nasz ród?”, zorganizowane przez Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów. Historię rodu Laskowskich przedstawił pan Bogdan Laskowski, przedstawiciel tej rodziny, zamieszkały w Łomży. Spotkanie prowadziła inicjatorka cyklu – dr Małgorzata K. Frąckiewicz.

Prelegent w swoim wystąpieniu przybliżył bardzo dokładnie zgromadzonym kilkupokoleniową historię rodu, z którego się wywodzi, prezentując ciekawą dokumentację fotograficzną, źródłową i opisową. Podkreślił, że członkowie rodziny Laskowskich od pokoleń byli związani z historyczną ziemią łomżyńską, angażowali się w działalność społeczno-polityczną i wykazywali dużą aktywność na rzecz swojego regionu, budując prestiż własnego rodu. Prelegent skupił się na kilku przedstawicielach rodu, w szczególności na osobach, które w sposób jednoznaczny zaistniały swoją działalnością w kraju i w regionie, pozostawiając istniejące do dziś kilkusetletnie ślady swojej tu bytności. Opowiedział m. in. o pamiątkach rodzinnych i pochodzących z XVI i XVII wieku tablicach upamiętniających członków rodu Laskowskich, które obecnie znajdują się w zambrowskim kościele p.w. Św. Trójcy.

Na koniec wystąpienia pan Bogdan Laskowski podziękował Łomżyńskiemu Towarzystwu Naukowemu im. Wagów oraz prowadzącej spotkanie pani dr Małgorzacie K. Frąckiewicz za inicjatywę pielęgnowania pamięci o przodkach i dziedzictwie kulturowym, jakie jest bezcennym dobrem i udziałem każdego.

Po prelekcji był czas na dyskusję, w czasie której prelegent odpowiadał na pytania, a zgromadzeni mogli porozmawiać o interesujących ich kwestiach związanych z tematyką wystąpienia.

Spotkanie zgromadziło osoby, wśród których znaleźli się zarówno członkowie rodziny Laskowskich, jak i łomżyńscy pasjonaci genealogii. Wydarzenie zakończyły gromkie brawa dla prelegenta, dyskutantów oraz organizatorów. Po nich dr Małgorzata K. Frąckiewicz podziękowała prelegentowi i przybyłym gościom, a następnie zaprosiła wszystkich na marcowe wspomnienia z cyklu „Skąd nasz ród?”

 

Seminarium językoznawcze prof. Henryki Sędziak 18.02.2017 r.

W dniu 18 lutego br., w siedzibie ŁTN im. Wagów w Łomży odbyło się kolejne spotkanie prowadzone przez prof. Henrykę Sędziak w ramach „Spotkań językoznawczych”.

Tym razem z prelekcją dotyczącą wybranych nazwisk Żydów łomżyńskich wystąpiła pani dr Małgorzata K. Frąckiewicz, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na aspekt historyczny i językowy powstawania nazwisk żydowskich. Powiedziała m.in.:

„Nie można zapomnieć, że dzieje Łomży splatają się z historią Żydów polskich, którzy w przestrzeni tego wyjątkowego miasta, na Mazowszu znaleźli swój dom, swoją ziemię obiecaną. Nie dla wszystkich była to kraina mlekiem i miodem płynąca. Ludność żydowska tworzyła barwną i aktywną wspólnotę z innymi ówczesnymi mieszkańcami miasta, dzieliła także biedę z ludnością polską w niełatwym dla wszystkich dziewiętnastym stuleciu”.

 

Podkreśliła, że nazwiska żydowskie charakteryzują się m.in. związkiem z obszarem ziemi łomżyńskiej, tworząc np. liczną grupę tzw. nazwisk odmiejscowych (np. Giełczyński, Kolniak, Szczuczyński, Śniadowicz, Tykocki). Są także związane z zawodami wykonywanymi przez tę społeczność (np. Furmanowicz, Młynarzewicz, Piekarowicz, Złotnik). Dr M. K. Frąckiewicz stwierdziła, że:

 

„Łomżyńskie antroponimy żydowskie przełomu XIX i XX wieku, stanowią obszerny i niezwykle ciekawy materiał, dający podłoże do powstania licznych prac badawczych. Dają także możliwość dokonania analiz porównawczych z nazwiskami wcześniejszymi, jakie łomżanie nosili np. w wieku XVII  oraz ze współczesnymi nazwiskami łomżan, co w perspektywie czasu pozwala zauważyć, jak antroponimia miasta i jego okolic się zmieniła na przestrzeni wieków pod wpływem nazewnictwa narzuconego łomżyńskiej ludności żydowskiej przez władze zaboru rosyjskiego, w obszarze którego znalazła się Łomża i ziemia łomżyńska. Na podstawie materiału badawczego można także wskazać nazwiska żydowskie, jakie noszą do dziś współcześni łomżanie, potomkowie mieszczan, którzy np. jeszcze w okresie dwudziestolecia międzywojennego stanowili ponad 50% mieszkańców Łomży”.

 

Ponadto prelegentka przywołała i zaprezentowała kilka prac i publikacji poświęconych tematowi wystąpienia. Szerzej jej materiał badawczy zostanie przedstawiony w przygotowywanej obecnie publikacji książkowej, zaś tymczasem w wersji popularnej został on przedstawiony na stronie historialomzy.pl, na którą odsyłamy zainteresowanych.

Na zakończenie podziękowano uczestnikom za liczne przybycie i zaproszono ich na kolejne seminarium językoznawcze organizowane w siedzibie ŁTN im. Wagów w Łomży.

 

Spotkanie z cyklu „Skąd nasz ród? 20.02.2017 r.

 

Zaproszenie na seminarium językoznawcze 18.02.2017

 

O genealogii rodu Dąbrowskich z Niewodowa w Domku Pastora

26 stycznia br. w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej w Domku Pastora w Łomży odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Skąd nasz ród?”, organizowane przez Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów. Dzieje rodziny Dąbrowskich z Niewodowa k/Łomży prezentowała dr Jolanta Sawicka-Jurek, przedstawicielka tego rodu, jego swoista kronikarka. Spotkanie prowadziła inicjatorka cyklu – dr Małgorzata K. Frąckiewicz.

Prelegentka w swoim wystąpieniu przybliżyła zgromadzonym kilkupokoleniową historię rodziny, prezentując ciekawą dokumentację fotograficzną. Podkreśliła, że członkowie rodziny Dąbrowskich od pokoleń angażowali się w działalność społeczną i działali aktywnie na rzecz swojej miejscowości, budując prestiż własnej rodziny. Prelegentka skupiła się na czterech przedstawicielach rodu, którzy, żyjąc na przestrzeni ostatnich stu lat, wykazali się dużym zaangażowaniem społecznym. W szczególny sposób przybliżyła sylwetki dwóch postaci, które przez swoje związki z Kościołem katolickim, należąc do zakonu kapucynów, wykazali się znaczącą aktywnością społeczną nie tylko w kraju.

Po prelekcji, w czasie dyskusji głos zabrali przedstawiciele rodziny Dąbrowskich i kapucyn o. Jan Bońkowski, który wspominał swoich współbraci.

Spotkanie zgromadziło grupę około 30 osób, wśród których znaleźli się liczni przedstawiciele rodziny Dąbrowskich i łomżyńscy pasjonaci genealogii. Czwartkowe spotkanie zakończyły gromkie brawa dla prelegentki, dyskutantów oraz organizatorów. Po nich dr Małgorzata K. Frąckiewicz podziękowała prelegentce i przybyłym gościom, a następnie zaprosiła wszystkich na lutowe wspomnienia z cyklu „Skąd nasz ród?”

 

Zaproszenie

SNR nowy

 

Seminarium językoznawcze prof. Henryki Sędziak 21.01.2017 r.

W dniu 21 stycznia w siedzibie ŁTN im. Wagów w Łomży odbyło się spotkanie zorganizowane przez prof. Henrykę Sędziak w ramach Spotkań językoznawczych.

Prof. Małgorzata Dajnowicz przybliżyła zagadnienia związane z tworzeniem się struktur partii narodowo – demokratycznych w Łomżyńskiem.

Spotkanie zgromadziło liczną grupę zainteresowanych tematem osób.

Zapraszamy na kolejne spotkania w siedzibie ŁTN im. Wagów w Łomży.

Fot. K. M. Leszczyński

IMG_20170121_111250 IMG_20170121_111714 IMG_20170121_112106 IMG_20170121_112457 IMG_20170121_114643 IMG_20170121_114721 IMG_20170121_114749

 

Wręczenie nagród ŁTN im. Wagów w Łomży w Zespole Szkół w Kołakach Kościelnych

W dniu 20 stycznia przedstawiciele jury (dr Małgorzata Frąckiewicz i mgr Kamil M. Leszczyński – dyrektor biura ŁTN im. Wagów) wraz z posłem Lechem A. Kołakowskim (fundatorem dwóch nagród) odwiedzili Zespół Szkół w Kołakach Kościelnych w celu wręczenia nagród za prace, które wpłynęły na konkurs „Skąd nasz ród?”. Jury zdecydowało (dr M. Frąckiewicz, mgr K. Leszczyński, mgr M. Smakowska), że najlepszą pod względem merytorycznym i estetycznym pracę wykonały Justyna i Marta Kołakowskie. Gimnazjalistki zgłosiły na konkurs przestrzenne drzewo genealogiczne rodu Kołakowskich. Nagrodzone pierwszym miejscem bliźniaczki z Kołak Kościelnych wykazały się dociekliwością i wytrwałością w identyfikacji członków swojego rodu. Komisja konkursowa doceniła taki pomysł i estetykę wykonania drzewa genealogicznego. Trzecie miejsce przyznano Natalii Zarembie, która napisała opowiadanie o swoich korzeniach, sięgając do czasów legendarnych.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym, zaś społeczność szkolną zapraszamy do udziału w kolejnym  konkursie pt. „Prywatne genealogie”, którego regulamin został przekazany Dyrekcji.

 

Zaproszenie na seminarium językowe 21.01.2017r.

seminariums