• Ciborowski
  • Łomza 05
  • Łomza 04
  • Łomża 03
  • Łomża 02
  • Łomża 01
  • Stara Łomża 7
  • Stara Łomża 5

Aktualności »

Zapowiedzi wydawnicze

Rozwój skautingu na ziemi łomżyńskiej. Skauci i harcerze w walce o niepodległą Polskę w latach 1913-1920

W pracy przedstawiane się okoliczności wydarzeń związanych z powstaniem harcerstwa w Łomży i pobliskich miejscowościach. Ukazane są pierwsze przejawy ruchu skautowego w Łomży, podejmowane próby nawiązania kontaktu z warszawską centralą harcerską, jego przynależności do Polskiej Organizacji  Skautowej, a następnie do związku harcerstwa Polskiego. Autor omówił dzieje pierwszych drużyn męskich i żeńskich, specyfikę ich działania w warunkach braku niepodległości Polski. Na przykładzie dziejów drużyn harcerskich z łomżyńskiego okręgu ukazał pozytywny wpływ harcerstwa jako pozaszkolnego ruchu wychowawczego na dzieci i młodzież. Szczególnie ciekawy jest udział organizacji harcerskiej w kształtowaniu niepodległościowych postaw społeczeństwa, w pracach niepodległościowych Polskiej Organizacji Wojskowej i w walkach w obronie Łomży w 1920 r. oraz w walkach o kształtowanie granic Polski.

 

Zapowiedzi wydawnicze ŁTN im. Wagów w Łomży

 

 Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w Łomży przygotowuje obecnie kilka publikacji, które mamy nadzieję zaciekawią szczególnie osoby zainteresowane historią lokalną i regionalną oraz językiem. Pierwsza z nich to napisana w I poł. XIX wieku przez ks. Stanisława L. Jamiołkowskiego

Kroniczka kuleskiego plebana

Historia parafii w Kuleszach Kościelnych.

Zapoczątkowuje ona nowy cykl wydawniczy ŁTN pt. Edycja mazowiecko-podlaskich źródeł z XIX wieku. Ta interesująca pozycja wydawnicza została przygotowana do druku przez Małgorzatę K. Frąckiewicz. W recenzji wydawniczej dr hab. Beata Kuryłowicz, prof. UwB czytamy:

„Jest to opracowanie ważne zarówno dla lokalnej społeczności podlaskiej, jak i wspólnoty wszystkich Polaków. Dzięki takim świadectwom, dokumentującym tradycję, obyczaje, kulturę, historię małych ojczyzn i regionów, umacniają się więzi społeczne i poczucie tożsamości narodowej”.

Sam autor Kroniczki proponuje czytelnikowi zapuszczenie się w odległe dzieje:

„(…) w te wieki i czasy, z których żadnego świadectwa na piśmie o tej okolicy nie mamy. To najpewniejsza, że wonczas te żyzne dziś pola na Grodzkich, Litwie, Pażochach i Kalinowie, równie jak i te brzydkie bagniska, chrapy i sapy, tu i ówdzie w obrębie dzisiejszej mojej para i do reszty wysychające, oraz te jeszcze brzydsze wydmy i piaski pomiędzy Wyknem a Mościckami, Czarnowem a Kuleszami, zalegała nieprzejrzana puszcza, której mieszkańcem był zwierz dziki i ptastwo. Nazwy Puszcza (Gołasze), Dąb, sześć wiosek Chojane, cztery Kalinowa, Podlipne w mojej para i, a sąsiednie Dębniki Olszewo najoczywistszym takiego obrazu z zamierzchłej przeszłości dowodem. Same zresztą Kulesze dziś Kościelne niegdyś Rokitnica, od rokity, czyli rokiciny (salix rosmari- nifolia) [wierzba] t. j. gatunku wierzby do dziś dnia na mojej wilgotnej łączce się krzewiącej, czyliż nie taką tu leśno-gajową przeszłość przypominają? A nazwa krainy Polesie, Podlasie pod lasem mieszkających: których w średniowiecznej łacinie zwano Sylvicolae [mieszkańcy lasu] (ob. Naruszewicza „Histor. Narodu Polsk.” Lipsk 1836 r. t. I str. 90), Subsilvani [mieszkający pod lasem] (t. VI. 129 i 132) czyż także ongi lasów wielkich tu nie dowodzi? Kawałki bursztynu, znalezione na polach Grodzkich Starych i Gołaszów Górk, także za taką przeszłością tutejszą przemawiają.”

Redaktorka tego godnego uwagi opracowania we Wstępie zapisała:

„Z pewnością należy podkreślić, że Kroniczka kuleskiego plebana ma duże znaczenie dla badania i popularyzowania historii mazowiecko-podlaskiego pogranicza. Jej wnikliwa analiza to szansa na dopełnienie wiedzy o regionie podlaskim i podniesienie poziomu świadomości jego dziejów, a także możliwość budowania dystansu do siebie, by można było przekuwać przejęte dziedzictwo w wartość ocalonej i trwałej tradycji”.

Książka będzie do nabycia w siedzibie ŁTN im. Wagów przy ul. Długiej 13 oraz w sprzedaży wysyłkowej od 21 stycznia 2018 r. Zapraszamy.

 

Informacja

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 2 stycznia 2018 r. zmieniają się godziny pracy Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów.

Biblioteka i biuro ŁTN będą czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00.

 

Życzenia świąteczne

 

Zaproszenie na spotkanie genealogiczne 19.12.2017

 

Warsztaty genealogiczne w Miastkowie 13.12.2017 r.

13 grudnia br., Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów zorganizowało w Szkole Podstawowej w Miastkowie warsztaty genealogiczne z cyklu „Skąd nasz ród”. W zajeciach prowadzonych przez dr Małgorzatę K. Frąckiewicz i Kamila M. Leszczyńskiego uczestniczyli uczniowie klas czwartych.

W trakcie zajęć uczniowie mogli dowiedzieć się o wartości historii własnych rodzin oraz poznali podstawowe informacje dotyczące poszukiwań genealogicznych. Uczniowie mogli zapoznać się również ze znaczeniem własnych nazwisk w ramach indywidualnych konsultacji podczas prowadzonych zajęć.

 

Warsztaty niepodległościowe w Łomży – efekty prac uczniów łomżyńskich szkół

5 grudnia br. mija 150. rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Chcąc nawiązać do tej niezwykle ważnej dla najnowszej historii Polski postaci, publikujemy prace uczniów zrealizowane w ramach listopadowych warsztatów niepodległościowych organizowanych przez Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów we współpracy z Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży, podjętych w ramach programu „Niepodległa”.

 

Gawęda historyczna „Gdzie spoczywa Hubal?”

24 listopada w Muzeum Diecezjalnym w Łomży odbyła się gawęda historyczna z Dariuszem Szymanowskim – prezesem „Stowarzyszenia Wizna 1939” pt. „Gdzie spoczywa Hubal?”.

Na spotkaniu prelegent przedstawił najnowsze ustalenia dotyczące poszukiwań grobu mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Prelekcja była połączona z promocją książki Dariusza Szymanowskiego pod tym samym tytułem. Spotkanie zgromadziło grono osób zainteresowanych historią i dziedzictwem. W trakcie gawędy odbyła się również dyskusja poświęcona  poszukiwaniom miejsc pamięci polskich bohaterów narodowych. Zgromadzeni stwierdzili, że takie inicjatywy, jakie podejmuje „Stowarzyszenie Wizna 1939” są niezwykle pożyteczne i potrzebne, by ocalić pamięć o znanych i nieznanych bohaterach Polski.

 

Wyniki konkursu „Skąd nasz ród?”

Informujemy, że laureatami konkursu „Skąd nasz ród?” ogłoszonego przez Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w 2017 r., zostali uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach:

I-sze miejsce zajęła Patrycja Zambrzycka za pracę „Wychowani pod Chojową Górą. Wspomnienie o mojej rodzinie” – opiekun p. Teresa Mlejnek-Dylewska
II-miejsce zajęła Katarzyna Buńkowska za pracę „Moja rodzina” – opiekun p. Anna Bielińska
Wyróżnieniami zostali uhonorowani:
Julian Iwanicki za pracę „Nowe życie. Wspomnienia mojej babci” – opiekun p. Anna Bielińska;
Eliza Kulima za pracę „Wspomnienia mojego pradziadka” – opiekun p. Anna Bielińska;
Maciej Jurgielewicz za pracę „Bohater w rodzinie” – opiekun p. Anna Bielińska.
Serdecznie gratulujemy.

 

 
 

Znajdź na stronie

NASI PARTNERZY