• Stara Łomża

Aktualności »

Wykład otwarty prof. Jana Żaryna 30.06.2017 r.

 

Walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów 17.06.2017 r.

17 czerwca 2017 roku w Sali na Poddaszu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży odbyło się Walne Zgromadzenie członków Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów. Podczas zgromadzenia zostały wybrane nowe władze Towarzystwa i uchwalone zmiany w statucie ŁTN.

Obrady rozpoczął wykład dr Małgorzaty K. Frąckiewicz poświęcony nazwiskom łomżyńskim w perspektywie historycznej. W dalszej części posiedzenia zostało przedstawione sprawozdanie z funkcjonowania Towarzystwa w minionym okresie 2013-2017, które omówił prof. dr hab. Henryk Wnorowski – prezes ŁTN. Następnie zgromadzenie udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi. W trakcie głosowań wybrano nowe władze: dziewięcioosobowy Zarząd, oraz pięcioosobowy Sąd Koleżeński i Komisję Rewizyjną. Po głosowaniach prof. Henryk Wnorowski podziękował przybyłym na walne zgromadzenie i zaprosił członków nowych władz na spotkanie w celu ukonstytuowania się ich składu. Na tym zgromadzenie zakończono.

 

Warsztaty genealogiczne w Ostrowi Mazowieckiej

W dniach 8, 9 i 13 czerwca br., Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów przeprowadziło w szkołach podstawowych oraz gimnazjach w Ostrowi Mazowieckiej pierwsze warsztaty genealogiczne pt. „Skąd nasz ród?” Warsztaty zostały zorganizowane w ramach współpracy podjętej przez Muzeum-Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej z ŁTN im. Wagów w Łomży. Uczestnicy zajęć mieli okazję zapoznać się z metodologią badań genealogicznych, zasadami tworzenia drzewa genealogicznego oraz w sposób praktyczny korzystać ze źródeł (akta metrykalne, fotografie, pamiątki rodzinne), dzięki którym jest możliwe poznanie przeszłości własnych rodzin.

Zajęcia zostały zorganizowane przez ŁTN im. Wagów dzięki nowo utworzonemu w jego strukturze „Laboratorium badań nad dziedzictwem kulturowym Mazowsza i Podlasia”, które m.in. gromadzi źródłowy materiał antroponimiczny z obszaru historycznej ziemi łomżyńskiej, a więc także z terenu Ostrowi Mazowieckiej, dawniej Ostrowi Łomżyńskiej.

 

Spacer z Jelonkiem 14.06.2017 r.

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów serdecznie zaprasza rodziców z dziećmi (od lat 9) na Spacer z Jelonkiem, który odbędzie się 14 czerwca br. Po mieście oprowadzi pani Gabriela Szczęsna (łomżynianka, znana dziennikarka), autorka książki „Spacer z Jelonkiem po zabytkach Łomży. Przewodnik nie tylko dla dzieci.”

Zbiórka uczestników o godz. 17.00  w siedzibie Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów (ul. Długa 13).

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo wagowie@ltn.lomza.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 86 216 32 56.

 

Spacer pod hasłem „Łomża od fundamentu” 3.06.2017 r.

2 czerwca br. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów zorganizowało spacer po Łomży śladami najstarszych i najciekawszych budynków miasta. Zwiedzających oprowadzał pan Andrzej J. Wszeborowski, który pokazał nieznane zakamarki łomżyńskiej katedry, a także opowiedział historię budynków przy ulicach Dwornej i Długiej.

Spacer wzbudził duże zainteresowanie obecnych osób.

Serdecznie zapraszamy na „Spacery z historią Łomży” planowane przez ŁTN im. Wagów w ramach zbliżającej się rocznicy 600-lecia nadania Łomży praw miejskich. Szczegóły już wkrótce.

 

Walne Zgromadzenie Członków ŁTN im. Wagów 17.06.2017 r.

Zarząd Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w dniu 17 czerwca 2017 r. (sobota) o godz. 10.00 – w pierwszym terminie i o godz. 10.15 – w drugim terminie w „Sali na Poddaszu” Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży przy ul. Długiej 13.

 

Spacer pod hasłem „Łomża od fundamentu” 3.06.2017 r.

 

Gawęda historyczna 23.05.2017 r.

23 maja br. w Muzeum Diecezjalnym w Łomży miała miejsce Gawęda historyczna z prelekcją Sławomira Zgrzywy pt. „Stanisław Suryn generał armii carskiej i odrodzonej Rzeczypospolitej”. Była poświęcona postaci związanej z Łomżą i regionem, a przede wszystkim żołnierzowi i dowódcy, który w okresie odzyskiwania przez Polskę niepodległości wykazał się dużą aktywnością na rzecz nowo odrodzonego państwa polskiego.

Prelekcja zgromadziła grono kilkunastu osób zainteresowanych historią Łomży. Wystąpienie Sławomira Zgrzywy zakończyła ożywiona dyskusja nad postacią gen. Stanisława Suryna.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniach organizowanych przez Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Łomży oraz Łomżyńskie Bractwo Historyczne.

 

ŁTN im. Wagów podczas Święta Rotmistrza Pileckiego 20.05.2017 r.

20 maja br., Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów wzięło udział w Święcie Rotmistrza Pileckiego i pikniku historycznym zorganizowanym przez Muzeum – Dom Rodziny Pileckich. Piknik odbył się w Ogródku Jordanowskim w Ostrowi Mazowieckiej. ŁTN im. Wagów w trakcie trwania imprezy plenerowej zaprezentował wydane przez siebie publikacje oraz zbiory biblioteki naukowej. Ponadto w ramach działań popularyzatorskich członkowie ŁTN obecni na pikniku udzielali informacji o sposobie poszukiwań genealogicznych zainteresowanym tym tematem osobom.

Piknik był okazją do zaprezentowania działalności Towarzystwa i badań nad genealogią oraz dziedzictwem kulturowym Mazowsza i Podlasia szerszemu gronu odbiorców.

Zapraszamy zainteresowanych do zapoznania się z naszą działalnością i zbiorami regionalnej biblioteki naukowej ŁTN im. Wagów w Łomży.

 

„Noc muzeów” w Łomżyńskim Towarzystwie Naukowym 20.05.2017 r.

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w Łomży, 20 maja 2017 r. uczestniczyło po raz kolejny w „Nocy muzeów”.

Wśród przewidzianych atrakcji było m.in. zwiedzanie Gabinetu Janiny i Piotra Bańkowskich oraz kiermasz książek wydawnictwa ŁTN. Najciekawszym punktem programu, który przyciągnął największą rzeszę zwiedzających była prezentacja największych skarbów biblioteki ŁTN.

Wszystkim zwiedzającym bardzo dziękujemy za przybycie oraz za liczne wyrazy sympatii.

Zapraszamy za rok.