• Ciborowski
  • Łomza 05
  • Łomza 04
  • Łomża 03
  • Łomża 02
  • Łomża 01
  • Stara Łomża 7
  • Stara Łomża 5

Aktualności »

KATALOG NAZWISK MIESZKAŃCÓW HISTORYCZNEJ ZIEMI ŁOMŻYŃSKIEJ I POGRANICZA MAZOWIECKO-PODLASKIEGO

Marta Chojnowska
Małgorzata K. Frąckiewicz
Kamil M. Leszczyński

 

Fragment materiału źródłowego będącego w posiadaniu

Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów

 

A

ABRAHAMOWICZ: Stanisław Abrahamowicz 1698, LBŁ 250; Marianna Abrahamowicz 1699, LBŁ 346; Helena Abrahamowicz 1705, LBŁ 811; Tomasz Abrahamowicz 1705, LBŁ 858; Agnieszka Abrahamowicz 1784, KAUŁ 292; Zofia Abrachamowicz 1788, KAUŁ 802; nazwisko utworzone od hebr. Abraham ‘ojciec wielu narodów’ (za: SEM cz. 2, s. 1) formantem –owicz.

Forma żeńska: Kochla Abrahamowiczówna 1809, KAZŁ 216.

(ABRAM) Forma żeńska: Raszka Abramowa 1819, KAŚŁ 24; Choyka z Abramow, żona Ajzyka Izraelowicza Żebra 1827, APŁ z.169; Rochla z Abramow, żona Joszki Jarząbka 1827, APŁ z.169; Rozeta z Abramow, żona Neumana Kiwe Jakobe 1827, APŁ z. 169; nazwisko utworzone od hebr. Abram ‘mój ojciec jest wzniosły’ (za: SEM cz. 2, s. 1).

ABRAMOWICZ: Łukasz Abramowicz 1690, LBŁ 180; Tomasz Abramowicz 1699, LBŁ 329; Marianna Abramowicz 1708, LBŁ 1134; Hilary Habramowicz 1713, LBŁ 1397; Szymon Abramowicz sartor[1] 1750, LMŁ 1569;Moszek Abramowicz arendarz[2] 1810, KAUŁ 336;Aleksander Abramowicz ojciec chrzestny Józefy Sulewskiej 1890, KAUW 7; Aleksander Abramowicz ojciec chrzestny Jana Sulewskiego 1890, KAUW 133; Jan Abramowicz chłop rolnik trzydzieści pięć lat we wsi Wierciszewo mieszkający 1890, KAUW 174; Jozef Abramowicz ojciec chrzestny Józefy Samborskiej 1890, KAUW 8; Leokadia Abramowicz córka Jana i Marianny w Wierciszewie urodzona 1890, KAUW 174; Marianna Abramowicz matka chrzestna Jozefy Sulewskiej 1890, KAUW 7; Marianna Abramowicz żona Jana z domu Konopka dwadzieścia sześć lat 1890, KAUW 174; Jozef Abramowicz ojciec Julianna mąż zmarłej Katarzyny z Mateuszczików 1890, KAMW 14; Julianna Abramowicz panna chłopka rolniczka dziewiętnaście lat urodzona i zamieszkała przy ojcu w Wierciszewie 1890, KAMW 14; Katarzyna Abramowicz zmarła matka Julianny żona Jozefa z domu Mateuszczik 1890, KAMW 14; Jozef Abramowicz pięćdziesiąt cztery lata chłop rolnik we wsi Wierciszewo mieszkający 1890, KAZW 122; nazwisko utworzone formantem –owicz od por. Abram.

ABRAMOWSKI: Apolinary Eliasz Abramowski 1810, KAZŁ 327; nazwisko utworzone formantem –owski od por. Abram.

Forma żeńska: Ludwika Abramowska 1809, KAUŁ 224.

ADAMCZUK: Jakub Adamczuk „Uczc. Piotrowi Adamczukowi Włościanowi Małżonka Barbara Czerwińska dnia 28 Lipca przed Południem1819 urodziła Syna (..) nazwany został: Jakub” [Wieś Brok] LMB s. 249 – 250; Jan Adamczuk syn Filipa młodszy pisarz Łomżyńskiego Gubernialnego Urzędu Żandarmerii wyznania prawosławnego 1909, AUPśT 11a; Grzegorz Adamczuk syn Mikołaja podchorąży 13 Biełozierskiego Pułku Piechoty 1911, AUPśT 22a; nazwisko utworzone od im. Adam (za: NP 1, s. 1)

ADAMCZYK//ADAMCZIK: Pietr Adamczik zmarły ojciec Emilii mąż zmarłej Liuizy 1890, KAMW 32; Emilia Pruszko z domu Adamczik wdowa po Jozefie robotnica pięćdziesiąt lat urodzona we wsi Piecek w Księstwie Poznańskim zamieszkała w Wiźnie 1890, KAMW 32; Aleksander Adamczyk, 5 miesięcy, syn Jana i Kamili Wnorowskiej, zmarł w Wnorach Starych 14.08.1899, ZPK 99/1899; nazwisko utworzone formantem –czyk od por. Adamczuk.

ADAMOWICZ: Aleksander Adamowicz 1687, LBŁ 954; Wincenty Adamowicz syn Józefa mieszczanin miasta Łomży 1864, AUPśT 12;Wincenty  Adamowicz rzeźnik 1866, KAZŁ 64; Bronisław Adamowicz 1867, KAZŁ 161; Antoni Adamowicz buchalter 1871, KAŚŁ 1; Władysław Adamowicz 1878, KOPŁ 121; Aleksander Adamowicz syn Andrzeja młodszy strażnik rejonu Szumowskiego wyznania prawosławnego 1887, AMPśT 7; Szymon Adamowicz syn Maksyma pracujący na Nadnarwiańskiej gałęzi Warszawsko-Terespolskiej Kolei Żelaznej wyznania prawosławnego 1896, AUPśT 19a; Anna Adamowicz córka Nikity żona wachmistrza Urzędu Żandarmerii powiatów Ostrołęckiego, Ostrowskiego i Makowskiego 1898, AUPśT 21; nazwisko utworzone od hebr. adamah ‘ziemia’, sumer. ada-mu ‘mój ojciec’, akad. ad-mu ‘narodzenie’, arab. adama ‘przylgnąć’ (za: SEM cz. 2, s. 3) formantem –owicz.

Forma żeńska: Ewa Adamowiczowa 1864, KAZŁ 180.

[1] Krawiec.

[2] Dzierżawca.

 

„Studia Łomżyńskie”, tom XXVII już dostępne

Szanowni Państwo,

ukazał się XXVII tom Studiów Łomżyńskich. Zapraszamy do zapoznania się z nowymi artykułami dotyczącymi Łomży i regionu.

 

Promocja „Kroniczki kuleskiego plebana w Kuleszach Kościelnych”

11.02.2018 r. w Kuleszach Kościelnych odbyła się prezentacja „Kroniczki kuleskiego plebana” – publikacji wydanej przez ŁTN im. Wagów. Książka wzbudziła spore zainteresowanie mieszkańców zainteresowanych historią lokalną. Zachęcamy do zapoznania się z tą pozycją książkową.

 

Seminarium językoznawcze 20.01.2018

20.01.2018 roku w siedzibie Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów w Łomży odbyło się seminarium językoznawcze prowadzone przez prof. Henrykę Sędziak, na którym został odczytany jej referat przez dr Marię Bauchrowicz-Tocką, poświęcony pamięci prof. Edwarda Brezy. Seminarium zgromadziło grono kilkunastu osób – członków ŁTN im. Wagów oraz Towarzystwa Kultury Języka Oddział w Łomży. Spotkanie było również okazją do złożenia życzeń imieninowych prof. H. Sędziak.

Zapraszamy zainteresowanych do uczestnictwa w aktywnościach ŁTN im. Wagów.

 

Zapowiedzi wydawnicze

Rozwój skautingu na ziemi łomżyńskiej. Skauci i harcerze w walce o niepodległą Polskę w latach 1913-1920

W pracy przedstawiane się okoliczności wydarzeń związanych z powstaniem harcerstwa w Łomży i pobliskich miejscowościach. Ukazane są pierwsze przejawy ruchu skautowego w Łomży, podejmowane próby nawiązania kontaktu z warszawską centralą harcerską, jego przynależności do Polskiej Organizacji  Skautowej, a następnie do związku harcerstwa Polskiego. Autor omówił dzieje pierwszych drużyn męskich i żeńskich, specyfikę ich działania w warunkach braku niepodległości Polski. Na przykładzie dziejów drużyn harcerskich z łomżyńskiego okręgu ukazał pozytywny wpływ harcerstwa jako pozaszkolnego ruchu wychowawczego na dzieci i młodzież. Szczególnie ciekawy jest udział organizacji harcerskiej w kształtowaniu niepodległościowych postaw społeczeństwa, w pracach niepodległościowych Polskiej Organizacji Wojskowej i w walkach w obronie Łomży w 1920 r. oraz w walkach o kształtowanie granic Polski.

 

Zapowiedzi wydawnicze ŁTN im. Wagów w Łomży

 

 Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w Łomży przygotowuje obecnie kilka publikacji, które mamy nadzieję zaciekawią szczególnie osoby zainteresowane historią lokalną i regionalną oraz językiem. Pierwsza z nich to napisana w I poł. XIX wieku przez ks. Stanisława L. Jamiołkowskiego

Kroniczka kuleskiego plebana

Historia parafii w Kuleszach Kościelnych.

Zapoczątkowuje ona nowy cykl wydawniczy ŁTN pt. Edycja mazowiecko-podlaskich źródeł z XIX wieku. Ta interesująca pozycja wydawnicza została przygotowana do druku przez Małgorzatę K. Frąckiewicz. W recenzji wydawniczej dr hab. Beata Kuryłowicz, prof. UwB czytamy:

„Jest to opracowanie ważne zarówno dla lokalnej społeczności podlaskiej, jak i wspólnoty wszystkich Polaków. Dzięki takim świadectwom, dokumentującym tradycję, obyczaje, kulturę, historię małych ojczyzn i regionów, umacniają się więzi społeczne i poczucie tożsamości narodowej”.

Sam autor Kroniczki proponuje czytelnikowi zapuszczenie się w odległe dzieje:

„(…) w te wieki i czasy, z których żadnego świadectwa na piśmie o tej okolicy nie mamy. To najpewniejsza, że wonczas te żyzne dziś pola na Grodzkich, Litwie, Pażochach i Kalinowie, równie jak i te brzydkie bagniska, chrapy i sapy, tu i ówdzie w obrębie dzisiejszej mojej para i do reszty wysychające, oraz te jeszcze brzydsze wydmy i piaski pomiędzy Wyknem a Mościckami, Czarnowem a Kuleszami, zalegała nieprzejrzana puszcza, której mieszkańcem był zwierz dziki i ptastwo. Nazwy Puszcza (Gołasze), Dąb, sześć wiosek Chojane, cztery Kalinowa, Podlipne w mojej para i, a sąsiednie Dębniki Olszewo najoczywistszym takiego obrazu z zamierzchłej przeszłości dowodem. Same zresztą Kulesze dziś Kościelne niegdyś Rokitnica, od rokity, czyli rokiciny (salix rosmari- nifolia) [wierzba] t. j. gatunku wierzby do dziś dnia na mojej wilgotnej łączce się krzewiącej, czyliż nie taką tu leśno-gajową przeszłość przypominają? A nazwa krainy Polesie, Podlasie pod lasem mieszkających: których w średniowiecznej łacinie zwano Sylvicolae [mieszkańcy lasu] (ob. Naruszewicza „Histor. Narodu Polsk.” Lipsk 1836 r. t. I str. 90), Subsilvani [mieszkający pod lasem] (t. VI. 129 i 132) czyż także ongi lasów wielkich tu nie dowodzi? Kawałki bursztynu, znalezione na polach Grodzkich Starych i Gołaszów Górk, także za taką przeszłością tutejszą przemawiają.”

Redaktorka tego godnego uwagi opracowania we Wstępie zapisała:

„Z pewnością należy podkreślić, że Kroniczka kuleskiego plebana ma duże znaczenie dla badania i popularyzowania historii mazowiecko-podlaskiego pogranicza. Jej wnikliwa analiza to szansa na dopełnienie wiedzy o regionie podlaskim i podniesienie poziomu świadomości jego dziejów, a także możliwość budowania dystansu do siebie, by można było przekuwać przejęte dziedzictwo w wartość ocalonej i trwałej tradycji”.

Książka będzie do nabycia w siedzibie ŁTN im. Wagów przy ul. Długiej 13 oraz w sprzedaży wysyłkowej od 21 stycznia 2018 r. Zapraszamy.

 

Informacja

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 2 stycznia 2018 r. zmieniają się godziny pracy Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów.

Biblioteka i biuro ŁTN będą czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00.

 

Życzenia świąteczne

 

Zaproszenie na spotkanie genealogiczne 19.12.2017

 

Warsztaty genealogiczne w Miastkowie 13.12.2017 r.

13 grudnia br., Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów zorganizowało w Szkole Podstawowej w Miastkowie warsztaty genealogiczne z cyklu „Skąd nasz ród”. W zajeciach prowadzonych przez dr Małgorzatę K. Frąckiewicz i Kamila M. Leszczyńskiego uczestniczyli uczniowie klas czwartych.

W trakcie zajęć uczniowie mogli dowiedzieć się o wartości historii własnych rodzin oraz poznali podstawowe informacje dotyczące poszukiwań genealogicznych. Uczniowie mogli zapoznać się również ze znaczeniem własnych nazwisk w ramach indywidualnych konsultacji podczas prowadzonych zajęć.

 
 

Znajdź na stronie

NASI PARTNERZY