1980

Szkoła stworzona w UNESCO – szkołą wychowania dla pokoju

Historia Gimnazjum Męskiego w Łomży w latach 1862–1914 – konferencja w 75. rocznicę strajku szkolnego

Polskie tradycje ochrony środowiska naturalnego

Sesja poświęcona 150. rocznicy powstania listopadowego

NASI PARTNERZY