1984

60. rocznica marszu Kurpiów na Kolno

Geneza Polski Ludowej i jej dorobek na przykładzie regionu łomżyńskiego

Sesja kurpiowska poświęcona pamięci Adama Chętnika

Naukowe podstawy ochrony i zagospodarowania Bagien Biebrzańskich

Sesja jubileuszowa z okazji 30-lecia działalności Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN i 30-lecia Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych na ziemi łomżyńskiej

Sesja popularnonaukowa poświęcona kulturze języka i badaniom gwaroznawczym w woj. łomżyńskim

NASI PARTNERZY