1989

50. Rocznica wybuchu II wojny światowej – konferencja historyczna

Konferencja językoznawcza, podsumowująca dorobek obozów gwaroznawczych – wspólnie z WSP w Olsztynie – Oddział Zamiejscowy w Łomży, Towarzystwem Kultury Języka w Łomży, Kuratorium Oświaty i Wychowania w Łomży

Stosunki polsko-niemieckie w okresie międzywojennym z uwzględnieniem Grajewa i okolic

NASI PARTNERZY