1991

Przyrodnicze podstawy powołania Parku Krajobrazowego Przełomowej Doliny Narwi – konferencja zorganizowana we współpracy Polskim Towarzystwem Geograficznym Oddział w Warszawie, Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Łomży, Muzeum Przyrodniczego w Drozdowie

Konferencja literacka, związana z wręczeniem Helenie Czernek Medalu 100-lecia Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza – wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym i Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Łomży

200. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – współorganizacja z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, Wojewódzkim Komitetem Stronnictwa Demokratycznego w Łomży, Oddziałem Zamiejscowym WSP w Olsztynie

50. Rocznica wybuchu wojny radziecko-niemieckiej – konferencja historyczna we współudziale Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

Mleko specjalnej jakości. Gospodarstwa ekologiczne – konferencja weterynaryjna, współorganizowana z Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego w Szepietowie, z Wojewódzkim Zakładem Weterynaryjnym w Łomży, Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Piątnicy

NASI PARTNERZY