1992

Różnice w mowie pokoleń – konferencja językoznawcza z cyklu Polszczyzna Mazowsza i Podlasia – współorganizacja z Uniwersytetem w Białymstoku

Konferencja archiwalna, poświęcona źródłom historycznym do dziejów regionu łomżyńskiego – współorganizacja z Oddziałem Archiwum Państwowego w Łomży

NASI PARTNERZY

http://ltn.lomza.pl/wp-content/uploads/2017/09/pwsip.jpg

http://ltn.lomza.pl/wp-content/uploads/2017/09/MUZEUM-DRP_LOGO-300x142.jpg

http://ltn.lomza.pl/wp-content/uploads/2017/09/Wys-maz-logo.jpg

http://ltn.lomza.pl/wp-content/uploads/2017/09/pwsip.jpg