1992

Różnice w mowie pokoleń – konferencja językoznawcza z cyklu Polszczyzna Mazowsza i Podlasia – współorganizacja z Uniwersytetem w Białymstoku

Konferencja archiwalna, poświęcona źródłom historycznym do dziejów regionu łomżyńskiego – współorganizacja z Oddziałem Archiwum Państwowego w Łomży

NASI PARTNERZY