1993

Śladami Kolberga i Glogera po ziemi łomżyńskiej – konferencja językoznawcza z cyklu Polszczyzna Mazowsza i Podlasia

Sesja poświecona pamięci pomordowanych w czasie II wojny światowej mieszkańców Krasowa Częstek

NASI PARTNERZY