1997

Rozstrzygnięcie konkursu o nagrodę Bursztynowego Pióra – współorganizacja ze Społecznym Stowarzyszeniem Prasoznawczym „Stopka” w Łomży

O szansach rozwojowych regionu łomżyńskiego – diagnozy i projekcje – współorganizacja z Fundacją Rozwoju Regionalnego im. E. Lipińskiego

Dziedzictwo językowe ziemi łomżyńskiej. Kultura materialna – konferencja językoznawcza z cyklu Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, połączona z otwarciem nowego lokalu ŁTN

Kobiety w polskiej weterynarii – konferencja połączona z wystawą Kobiety w ekslibrisie weterynaryjnym – współorganizacja z Polskim Towarzystwem Weterynaryjnym, Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

Zygmunt Gloger jako krajoznawca i jego kontynuatorzy – współorganizacja ze Społecznym Stowarzyszeniem Prasoznawczym „Stopka” w Łomży

NASI PARTNERZY