1998

Społeczność regionu łomżyńskiego w procesie gospodarki rynkowej – konferencja ekonomiczna – współorganizacja z Fundacją Promocji Rozwoju im. Edwarda Lipińskiego

Znaleźć właściwy klucz do twórczości Adama Mickiewicza – konferencja naukowo-dydaktyczna w 200. rocznicę urodzin Adama Mickiewicza – współorganizacja z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Łomży i I LO im. Tadeusza Kościuszki w Łomży

Region łomżyński w latach II Rzeczypospolitej – konferencja historyczna – współorganizacja z Instytutem Historii Uniwersytetu w Białymstoku, z Wydziałem Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Łomży

Biebrza i Narew – dziedzictwo przyrodnicze regionu łomżyńskiego – współorganizacja z Łomżyńskim Parkiem Krajobrazowym Doliny Narwi

Atlasy, słowniki i monografie – konferencja językoznawcza z cyklu Polszczyzna Mazowsza i Podlasia

NASI PARTNERZY