1999

Podziały językowe Polski północno-wschodniej – konferencja językoznawcza

Problemy adaptacji regionu łomżyńskiego do wyzwań współczesności – konferencja ekonomieczna we współpracy z Fundacją Promocji Rozwoju im. Edwarda Lipińskiego

Uroczystość poświęcona pamięci Bohdana Winiarskiego– współorganizacja ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” Oddział w Łomży

Wkład dorobku naukowego profesora Jerzego Wiśniewskiego w historię północno-wschodniej Polski – konferencja historyczna

Wrzesień 1939 i jego konsekwencje dla regionu łomżyńskiego w 60. rocznicę wybuchu II wojny światowej – konferencja historyczna – współorganizacja z Instytutem Historii UwB

NASI PARTNERZY