1999

Podziały językowe Polski północno-wschodniej – konferencja językoznawcza

Problemy adaptacji regionu łomżyńskiego do wyzwań współczesności – konferencja ekonomieczna we współpracy z Fundacją Promocji Rozwoju im. Edwarda Lipińskiego

Uroczystość poświęcona pamięci Bohdana Winiarskiego– współorganizacja ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” Oddział w Łomży

Wkład dorobku naukowego profesora Jerzego Wiśniewskiego w historię północno-wschodniej Polski – konferencja historyczna

Wrzesień 1939 i jego konsekwencje dla regionu łomżyńskiego w 60. rocznicę wybuchu II wojny światowej – konferencja historyczna – współorganizacja z Instytutem Historii UwB

NASI PARTNERZY

http://ltn.lomza.pl/wp-content/uploads/2017/09/pwsip.jpg

http://ltn.lomza.pl/wp-content/uploads/2017/09/MUZEUM-DRP_LOGO-300x142.jpg

http://ltn.lomza.pl/wp-content/uploads/2017/09/Wys-maz-logo.jpg

http://ltn.lomza.pl/wp-content/uploads/2017/09/pwsip.jpg