2000

Dostosowanie strukturalne gospodarki powiatu łomżyńskiego do potrzeb rynku – konferencja ekonomiczna – współorganizacja z Fundacją Promocji Rozwoju im. Edwarda Lipińskiego

Frazeologia i składnia polszczyzny mówionej – konferencja językoznawcza z cyklu Polszczyzna Mazowsza i Podlasia

Szczuczyn Polski i Szczuczyn Lidzki na Białorusi – współorganizacja z Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” Oddział w Łomży

Jakub Waga – pedagog i uczony w 200. rocznicę urodzin – konferencja przyrodniczo-historyczna

NASI PARTNERZY