2001

Dwory w Łomżyńskiem – wernisaż wystawy fotografii do albumu K. J. Samusików Dwory w Łomżyńskiem

Łomżanie na Syberii – konferencja historyczna, współorganizowana z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, Związkiem Sybiraków Oddział w Łomży

Higiena pozyskiwania i przetwórstwa mleka – konferencja weterynaryjna

Problemy adaptacji gospodarki Łomżyńskiego do wymogów Unii Europejskiej – konferencja ekonomiczna – współorganizacja z Fundacją Promocji Rozwoju Podlasia

Słownictwo i frazeologia polszczyzny mówionej – konferencja językoznawcza z cyklu Polszczyzna Mazowsza i Podlasia

Stosunki polsko-żydowskie w regionie łomżyńskim w XIX i XX wieku – konferencja historyczna – współorganizacja z Instytutem Historii UwB

Zdrowotność krów a jakość mleka surowego w regionie północno-wschodniej Polski – konferencja weterynaryjna, zorganizowana przy udziale Polskiego Stowarzyszenia Bujatrycznego, SGGW w Warszawie, Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Łomży

NASI PARTNERZY