2003

Powstanie styczniowe na północno-wschodnim Mazowszu w 140. rocznicę wybuchu – konferencja historyczna – współorganizacja z Ostrołęckim Towarzystwem Naukowym

Rola Narwi w dziejach i współczesności Mazowsza i Podlasia – konferencja interdyscyplinarna z udziałem historyków, językoznawców, biologów, archeologów, geografów – współorganizacja z Ostrołęckim Towarzystwem Naukowym, Uniwersytetem w Białymstoku

Nazwy osobowe i miejscowe Mazowsza i Podlasia – konferencja językoznawcza z cyklu Polszczyzna Mazowsza i Podlasia

NASI PARTNERZY