2007

Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia – konferencja z cyklu Polszczyzna Mazowsza i Podlasia.

Leksyka Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny.

Choroby bydła i jakość mleka – cykliczna konferencja weterynaryjna.

Region łomżyński – możliwości i kierunki rozwoju, konsekwencje absorpcji funduszy unijnych.

Rosjanie północno-wschodniej części Królestwa Polskiego.

NASI PARTNERZY