2008

Region grajewski w XIX wieku

Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia – konferencja z cyklu Polszczyzna Mazowsza i Podlasia.

Leksyka Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny. Zróżnicowanie Suwalszczyzny i związki z dialektami pogranicznymi – konferencja cykliczna.

Łomża – dwie dekady transformacji. Zmiany konkurencyjności regionu – konferencja cykliczna.

Współczesne poglądy na etiologię, patologię i terapię wybranych chorób zwierząt gospodarskich – konferencja cykliczna.

Na wschodnich rubieżach państwa Piastów z archeologami szlakiem grodzisk.

NASI PARTNERZY