2009

Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia.

Leksyka Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny. Podziały geograficzne i nowa metodologia kartografowania.

Region łomżyński-wizja rozwoju. Rola społeczeństwa obywatelskiego i kapitału ludzkiego w kreowaniu rozwoju – konferencja ekonomiczna.

Wybrane problemy z patologii zwierząt gospodarskich.

NASI PARTNERZY