2010

Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, Łomża, dnia 17.07.2010 r.

Problemy badań porównawczych polsko-ukraińsko-białoruskich – z cyklu Leksyka Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny, Suwałki, dnia 15.07.2010 r.

Wybitni archiwiści łomżyńscy w służbie społeczeństwa, Łomża, dnia 12-13.2010 r.

Wymiary różnic społecznych i ekonomicznych, Łomża, dnia 24.11.200 r.

Region łomżyński – problemy rozwoju w warunkach gospodarki pokryzysowej, Łomża, dnia 16.11.2010 r.

Zarządzanie stadem w aspekcie zdrowia bydła, Łomża, w dniach 8-10.2010 r.

NASI PARTNERZY