2011

Leksyka Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny. Zróżnicowanie leksykalne gwar Polski północno-wschodniej – konferencja międzynarodowa, wystawa tematyczna, miejsce: Grajewo/Suwałki/Ełk, data: 16-18.07.2011r.

Archiwalia a badania regionalne. Materiały źródłowe do dziejów ziemi łomżyńskiej w archiwach Polski i na Wschodzie – konferencja ogólnokrajowa, wystawa tematyczna, miejsce: Łomża, data: 27-28.10.2011r.

Aktualne problemy bujatryki XXI wieku – konferencja międzynarodowa, miejsce: Łomża, data: 7-8.10.2011r.

Rozwój regionalny – uwarunkowania globalne – konferencja regionalna, miejsce: Łomża, data: 25.10.2011r.

NASI PARTNERZY