2013

Gwary podlaskie na tle porównawczym – polskim i słowiańskim – konferencja ogólnokrajowa, miejsce: Sokółka/Suwałki/Olecko, data: 22-24.07.2013r.

Archiwalia a badania regionalne. Powstanie styczniowe w dokumentach archiwalnych na Mazowszu północno-wschodnim i Podlasiu – konferencja ogólnokrajowa, miejsce: Łomża, data: 25-26.10.2013r.

Profilaktyka, rozpoznanie i leczenie chorób o etiologii żywieniowej u krów mlecznych. Choroby metaboliczne i niedoborowe. Znaczenie technologii produkcji pasz – konferencja międzynarodowa, miejsce: Łomża, data: 12-13.10.2013r.

NASI PARTNERZY