2014

Konferencja naukowe „Kontynuacja badań Oskara Kolberga i Zygmunta Glogera w Polsce północno- wschodniej”, miejsce: Łomża-Sejny 19 – 21.07. 2014r.

Warsztaty naukowe z dialektologii i etnogafii słowiańskiej pt. „Kontynuacja badań Oskara Kolberga i Zygmunta Glogera z województwie podlaskim”, miejsce: Dowspuda 20.07.- 27.07.2014 r.

Konferencja językoznawcza z cyklu – Leksyka Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny, miejsce: Suwałki i Sejny 24-25.07.2014 r.

Konferencja archiwistyczna z cyklu – Archiwalia a badania regionalne, pt. Archiwa w nauce, nauka w archiwach, miejsce: Łomża 18-19.09.2014 r.

Konferencja weterynaryjna (międzynarodowa) nt. Nowoczesne technologie w praktyce bujatrycznej (współorganizacja), miejsce: Łomża 10-12.10.2014 r.

Konferencja historyczna: pt. Dolina Narwi i Biebrzy w okresie I wojny światowej, Współorganizatorzy: Ostrołęckie Towarzystwo naukowe im. Adama Chętnika, Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, miejsce: Łomża, 24-25.10.2014 r.

Seminaria naukowe z historii pod kierunkiem: dra hab. prof. U w B Adama Cz. Dobrońskiego, ks. prof. dra hab. Witolda Jemielitego i ks. dra hab. prof. UKSW Józefa Łupińskiego Organizator: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, miejsce: Łomża 01.01.2014-31.12.2014

Spotkania naukowe z językoznawstwa pod kierunkiem: prof. dr hab. Haliny Karaś, prof. dr hab. Barbary Falińskiej, dr hab. prof. IS PAN Doroty K. Rembiszewskiej, miejsce: Łomża 01.01.2014-31.12.2014

Łomżyńskie spotkania z ekonomią pod kierunkiem: prof. dra hab. Andrzeja Bociana i prof. dra hab. Henryka Wnorowskiego, miejsce: Łomża 01.01.2014-31.12.2014

NASI PARTNERZY