2015

Warsztaty naukowe z dialektologii i etnografii słowiańskiej pt, „Kontynuacja badań Adama Chętnika w województwie podlaskim”, miejsce: Łomża – Nowogród 15.07- 19.07.2015r.

Konferencja językoznawcza, z cyklu – Leksyka Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny, pt. „Kontynuacja badań Adama Chętnika w północno-wschodniej Polsce”, miejsce: Łomża – Nowogród 15-17.07.2015r.

Konferencja archiwistyczna z cyklu – Archiwalia a badania regionalne, pt. „Genealogie sławnych rodzin Mazowsza i Podlasia”, powiązana z Jubileuszem 40-lecia powstania Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, miejsce: Łomża 09-10.10.2015r.

NASI PARTNERZY