Publikacje

Publikacja  pt. „Rody, rodziny Mazowsza i Podlasia. Źródła do badań genealogicznych”
więcej
 
Wybitni przedstawiciele ziemiaństwa łomżyńskiego XIX i XX wieku. W służbie dla regionu i kraju. – Marcin K. Schirmer
więcej
 
Wybitni archiwiści łomżyńscy w służbie społeczeństwa pod redakcją Doroty K. Rembiszewskiej i Hanny Krajewskiej
więcej
 
Nowa publikacja – ARCHIWALIA A  BADANIA REGIONALNE Tom II, pt. Materiały źródłowe do dziejów ziemi łomżyńskiej w archiwach Polski i na Wschodzie
więcej