Deklaracja

Tu można pobrać deklarację członkowską.
Składka roczna wynosi 25 zł.
Numer konta: BGŻ S.A. Oddział Operacyjny w Łomży, 33 203 000 451 110 000 002 978 090.

Pobierz deklarację członkowską