Doktor Andrzej Jarota wygłosił wykład pt. „Żydzi w Królestwie Polskim w latach 1815-1830”

W ostatnią sobotę października 2017 r. w Muzeum Diecezjalnym w Łomży gościliśmy łomżanina, dr Andrzeja Jarotę, który wygłosił wykład pt. Żydzi w Królestwie Polskim w latach 1815-1830. Jego wystąpienie było oparte na badaniach własnych, jakie podjął w związku z przygotowaniem dysertacji, obronionej w 2016 r. Pan doktor przybliżył zebranym historię obecności ludności żydowskiej na terenie państwa polskiego od czasów najdawniejszych do roku 1830. W jego wystąpieniu znalazł się także liczne odniesienia do historii Żydów na terenie Łomży i ziemi łomżyńskiej.

Prelegent odpowiedział na liczne pytania słuchaczy, którzy byli żywo zainteresowani kwestią żydowską w kontekście spraw polskich: powstań, polityki, gospodarki i kultury.

Było to kolejne spotkanie zorganizowane z inicjatywy aktywnie współpracujących ze sobą łomżyńskich towarzystw: Towarzystwa Naukowego im. Wagów w Łomży, Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Łomży i Bractwa Historycznego, które systematycznie, co miesiąc zapraszają łomżan na wykłady, prelekcje, seminaria językoznawcze i warsztaty oraz do bezpośredniego kontaktu w sprawach związanych z wiedzą o historycznej ziemi łomżyńskiej i jej mieszkańcach do siedziby ŁTN (Łomża, ul. Długa 13; od poniedziałku do piątku).

 

NASI PARTNERZY