Kalendarium 2014

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów przedstawia kalendarium imprez naukowych realizowanych w 2014 r.

1. Warsztaty naukowe z dialektologii i etnografii słowiańskiej ( kontynuacja), lokalizacja: Suwałki i Sejny , termin: 20.07.- 30.07.2014 r.;
2. Konferencja językoznawcza( międzynarodowa), z cyklu – Leksyka Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny, lokalizacja: Suwałki i Sejny, termin: 24-25.07.2014 r. ;
3. Konferencja archiwistyczna ( międzynarodowa ), z cyklu – Archiwalia a badania regionalne, pt. Archiwa w nauce, nauka w archiwach, lokalizacja: Łomża, termin: 11-12.09.2014r.;
4. Konferencja weterynaryjna ( międzynarodowa ) nt. Konferencja bujatryczna związana z bydłem ( współorganizacja ), lokalizacja: Łomża, termin: 25-27.09.2014 r.;
5. Konferencja historyczna: pt. Dolina Narwi i Biebrzy w okresie I wojny światowej, lokalizacja: Łomża, termin: 24-25.10.2014r.
Współorganizatorzy: Ostrołęckie Towarzystwo naukowe im. Adama Chętnika, Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie;
6. Seminaria naukowe z historii ( 10 ) pod kierunkiem: dra hab. prof. U w B Adama Cz. Dobrońskiego, ks. prof. dra hab. Witolda Jemielitego i ks. dra hab. prof. UKSW Józefa Łupińskiego
Organizator: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów
7. Spotkania naukowe z językoznawstwa ( 10 ) pod kierunkiem:
prof. dr hab. Haliny Karaś, prof. dr hab. Barbary Falińskiej,
dr hab. prof. IS PAN Doroty K. Rembiszewskiej
Organizator: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów;
8. Łomżyńskie spotkania z ekonomią ( 4 ) pod kierunkiem:
prof. dra hab. Andrzeja Bociana i prof. dra hab. Henryka Wnorowskiego
Organizator: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów;
9. Publikacje:
– Studia Łomżyńskie, tom XXIV, red. prof. Michała Gnatowskiego;
– Seria: Archiwalia a badania regionalne. Materiały źródłowe do dziejów ziemi łomżyńskiej archiwach Polski i na Wschodzie, tom II
Redakcja: Dorota K. Rembiszewska, Hanna Krajewska;
– Seria: Archiwalia a badania regionalne. Rody, rodziny Mazowsza i Podlasia. Źródła do badań genealogicznych, tom III Redakcja: Dorota K. Rembiszewska, Hanna Krajewska;
– Życie codzienne pod okupacją sowiecko-niemiecką według Dziennika ks. Mariana Lisa – Proboszcza parafii Lubotyń, Wstęp i opracowanie: ks. Józef Łupiński;
– Seria: STUDIA GWAROZNAWCZE, tom II, Redakcja: Barbara Falińska, Halina Karaś;
– Seria: Archiwalia a badania regionalne. Powstanie styczniowe w dokumentach archiwalnych na Mazowszu północno – wschodnim i Podlasiu.
Redakcja: Dorota K. Rembiszewska, Hanna Krajewska;
– Wybitni przedstawiciele ziemiaństwa łomżyńskiego XIX i XX wieku. W służbie dla regionu i dla kraju, autor – Marcin K. Schirmer;
– Językowy obraz wojny i okupacji utrwalony we wspomnieniach mieszkańców wsi w Łomżyńskiem, autor – Dorota Cybulska ( wersja elektroniczna).

Opracowała:
Mgr inż. Elżbieta Żegalska
Dyrektor Biura ŁTN im. Wagów