Kalendarium 2015

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów przedstawia kalendarium imprez naukowych realizowanych w 2015 r.

1.Warsztaty naukowe z dialektologii i etnografii słowiańskiej pt. „ Kontynuacja badań Adama Chętnika w województwie podlaskim” ( kontynuacja),lokalizacja: Łomża – Nowogród, termin: 15.07.- 19.07.2015r.;

2.Konferencja językoznawcza, z cyklu – Leksyka Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny, pt.” Kontynuacja badań Adama Chętnika w północno-wschodniej Polsce”, lokalizacja: Łomża – Nowogród, termin: 15-17.07.2015r.;

3.Konferencja archiwistyczna ( międzynarodowa ), z cyklu – Archiwalia a badania regionalne, pt.” Genealogie sławnych rodzin Mazowsza i Podlasia”, lokalizacja: Łomża, termin: 09-10.10.2015r., powiązana z Jubileuszem 40-lecia powstania Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów

4.Spotkania naukowe z historii ( 10 ) pod kierunkiem: dra hab. prof. U w B Adama Cz. Dobrońskiego, ks. prof. dra hab. Witolda Jemielitego i ks. dra hab. prof. UKSW Józefa Łupińskiego
Organizator: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów

5.Spotkania naukowe z językoznawstwa ( 10 ) pod kierunkiem:
prof. dr hab. Haliny Karaś, prof. dr hab. Barbary Falińskiej,
dr hab. prof. IS PAN Doroty K. Rembiszewskiej
Organizator: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów;

6.Łomżyńskie spotkania z ekonomią ( 4 ) pod kierunkiem:
prof. dr hab. Andrzeja Bociana i prof. dr hab. Henryka Wnorowskiego
Organizator: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów;

7. Publikacje:
– Studia Łomżyńskie, tom XXV, pod redakcją prof. Michała Gnatowskiego;
– Seria: Archiwalia a badania regionalne, pt.” Powstanie styczniowe w dokumentach archiwalnych na Mazowszu północno-wschodnim i Podlasiu”, tom IV, redakcja: prof. Dorota K. Rembiszewska, dr Hanna Krajewska;
– ”Z dziejów I wojny światowej na ziemiach północno-wschodnich Królestwa Polskiego. Linia Narwi, Biebrzy i Niemna w latach 1914-1915”, redakcja: prof. Adam Cz. Dobroński;
-„ Życie codzienne kapelana Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie wg Dziennika ks. Mikołaja Sasinowskiego”, wstęp i opracowanie: ks. prof. Józef Łupiński;
– Seria: STUDIA GWAROZNAWCZE, tom II, redakcja: prof. Barbara Falińska, prof. Halina Karaś;
– Językowy obraz wojny i okupacji utrwalony we wspomnieniach mieszkańców wsi w Łomżyńskiem, autor – dr Dorota Cybulska ( wersja elektroniczna).
– „ Jak to na Kurpiach bywało”, autor – mgr Aleksandra Grodzka

Opracowała:
mgr inż. Elżbieta Żegalska
Dyrektor Biura ŁTN im. Wagów