Publikacja pt. „Rody, rodziny Mazowsza i Podlasia. Źródła do badań genealogicznych”

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów prezentuje, jako wydawnictwo, najnowszą publikację pt. „Rody, rodziny Mazowsza i Podlasia. Źródła do badań genealogicznych”. Książkę można nabyć bezpośrednio w siedzibie towarzystwa przy ul. Długiej 13 w Łomży, bądź drogą pocztową po wcześniejszym ustaleniu szczegółów sprzedaży. Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres e-mail, lub numer telefonu 086 216 32 56.

„Ten zbiór artykułów dotyczących przeszłości rodzin, rodów z Mazowsza i Podlasia w ujęciu genealogiczno-archiwistycznym jest adresowany nie tylko do specjalistów, ale również do tych wszystkich, którzy poszukują informacji o swoich przodkach urodzonych w Polsce północno-wschodniej. Oprócz omówień dziejów poszczególnych rodzin (np. aktorki Hanki Bielickiej) można tu znaleźć szczegółowe dane o drobnej szlachcie, która osiedliła się m.in. w powiecie wysokomazowieckim, siedleckim.
Przedstawione informacje o wybranych materiałach i źródłach archiwalnych (m.in. rejestry podatkowe, staropolskie testamenty, akta personalne, akta metrykalne) mogą okazać się pomocne w tworzeniu rodzinnych drzew genealogicznych i odtwarzaniu jednostkowych historii przodków”.

NASI PARTNERZY