Seminaria

Seminaria doktoranckie

Seminaria doktoranckie zostały zapoczątkowane jeszcze przed powstaniem ŁTN. Prowadzone były w zakresie następujących dyscyplin wiedzy: językoznawstwa (prof. dr hab. Mieczysław Szymczak), historii (prof. dr hab. Juliusz Łukasiewicz, prof. dr hab. Michał Gnatowski, prof. dr hab. Adam Dobroński), prawa (prof. dr hab. Witold Wołodkiewicz), psychologii (doc. dr Leon Niebrzydowski), pedagogiki (doc. dr Marian Grochociński), rolnictwa (prof. dr hab. Florian Maniecki), weterynarii (prof. dr hab. Kazimierz Grodzki).

W wyniku prowadzonych z ŁTN zajęć seminaryjnych napisano i obroniono ponad 28 prac doktorskich, w tym 13 w zakresie weterynarii, 7 z historii, 5 z językoznawstwa, 2 z psychologii, jedną z rolnictwa oraz 4 prace habilitacyjne (dwie z weterynarii, jedna z geomorfologii i jedna z językoznawstwa). Obecnie prowadzone są comiesięczne seminaria, z historii przez prof. dr. hab. M. Gnatowskiego, prof. dr. hab. A. Dobrońskiego – reprezentujących Uniwersytet w Białymstoku, prof. dr hab. Witolda Jemielitego – z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, z językoznawstwa przez prof. dr hab. H. Sędziakową – z Uniwersytetu w Białymstoku.