Sprawozdanie z otwarcia 29.01.2016r.

Sprawozdanie z otwarcia Centrum Popularyzacji Wiedzy Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów
Łomża 29 stycznia 2016 r.

29 stycznia 2016 roku w Muzeum Diecezjalnym w Łomży odbyło się spotkanie inaugurujące działalność Centrum Popularyzacji Wiedzy, powołanego do życia w ramach działalności Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów. Na zebranie przybyło ponad 30 osób. Byli to głównie mieszkańcy i lokalni działacze z Łomży, ale nie zabrakło również przedstawicieli środowisk naukowych z Warszawy, Białegostoku, Siedlec, Ciechanowca, a nawet z Krakowa.
Dyskusję moderowała dr Małgorzata Frąckiewicz, członek ŁTN im. Wagów oraz adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku.
Pierwszym prelegentem zaproszonym z wykładem na spotkanie CPW był językoznawca, dr hab. Kazimierz Sikora, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Referent w klarownym i ciekawie przygotowanym wykładzie Z Ostrowa Lednickiego do Europy. Chrzest Polski w rozwoju języka polskiego syntetycznie i przystępnie omówił wpływ chrześcijaństwa na rozwój polszczyzny w dobie średniowiecza.
Następnie prof. Dorota Remiszewska, wiceprezes ŁTN, przypomniała zebranym dotychczasową działalność towarzystwa, które – co warto zaznaczyć – działa od 1975 roku, a na swym koncie ma między innymi liczne publikacje z zakresu językoznawstwa oraz historii. W drugiej części prelekcji prof. Remiszewska przedłożyła założenia programowe CPW ŁTN. Główną misją działalności CPW miałoby być skonsolidowanie łomżyńskiego środowiska naukowego, towarzystw i stowarzyszeń regionalnych, muzealników, miłośników regionu, i wszystkich osób zainteresowanych regionem północno-wschodniej Polski oraz popularyzacja wiedzy przez lokalne środowiska naukowe, a także upowszechnianie wśród młodzieży i dorosłych badań prowadzonych w regionie przez naukowców.
W dalszej części prezentacji prof. Rembiszewska wskazała na potrzebę zróżnicowania form popularyzacji wiedzy. Oprócz przygotowywania wykładów i warsztatów naukowych, jej zdaniem warto organizować warsztaty familijne, konkursy, konferencje popularnonaukowe oraz prowadzić blogi tematyczne.
Ciekawą propozycją, zgłoszoną przez prelegentkę, jest chęć uruchomienia Letniej Szkoły Języka i Tradycji Regionu Północno-Wschodniego. Braliby w niej udział młodzi regionaliści, doktoranci oraz magistranci z różnych uczelni. W ramach szkoły mogłyby odbywać się warsztaty wiedzy o Podlasiu, prelekcje dotyczące historii regionu, wykłady oraz zajęcia praktyczne poświęcone gwarom północno-wschodniego Mazowsza oraz Podlasia (m.in. odsłuchiwanie materiałów gwarowych czy wykonywanie nagrań w terenie).
Kolejnym zgłoszonym pomysłem jest realizowanie we współpracy z Łomżyńskim Bractwem Historycznym bloku zajęć dotyczących mikrohistorii ziemi łomżyńskiej i Podlasia. Tu również mogłyby odbywać się zajęć archiwistyczno-genealogicznych poświęcone m.in. prowadzeniu badań genealogicznych oraz kwerend archiwalnych.
Zdaniem prof. Remiszewskiej sporą popularnością cieszyłyby się warsztaty ekonomiczne dotyczące zagadnień związanych z przedsiębiorczością, instytucjami finansowymi, gospodarowaniem zasobami ludzkimi oraz zarządzaniem przedsiębiorstwem.
Ponadto prelegentka wskazała na możliwość organizowania spotkań poświęconych literaturze Podlasia oraz północo-wschodniego Mazowsza, interdyscyplinarnych paneli dyskusyjnych oraz prezentacji wydawców publikacji regionalnych, czy atrakcyjność warsztatów ginących rzemiosł (np.: garncarstwa, plecionkarstwa, wycinankarstwa).
Postulaty prof. Doroty Rembiszewskiej spotkały się z uznaniem wśród zebranych. Ciepłych słów dla przedstawionych inicjatyw nie szczędzili Kamil Leszczyński z Ciechanowca, ks. Sebastian Urbański oraz Czesław Rybicki z Łomżyńskiego Bractwa Historycznego.
W dyskusji nad propozycjami programowymi Centrum Popularyzacji Wiedzy ŁTN głos zabrało kilku uczestników zebrania, którzy uzupełniali wytyczne przedstawione przez wiceprezes ŁTN, a także zgłaszali własne inicjatywy. W imieniu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej chęć współpracy zadeklarował Zygmunt Zdanowicz. Jako prezes TPZŁ podkreślił jeszcze raz konieczność uwzględnienia różnych dyscyplin naukowych, a także otwarcia się na najmłodsze pokolenia łomżan. Dodał także, że ciekawym pomysłem byłoby współrealizowanie projektu „Żyli wśród nas” poświęconego znanym osobom z regionu łomżyńskiego (obecnie projekt przygotowuje Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, które posiada około 70 przygotowanych teczek osobowych), stanowiącego opis wkładu mieszkańców Łomży do nauki polskiej. O potrzebie zaangażowania najmłodszego pokolenia łomżan, w tym zwłaszcza młodzieży szkolnej, mówili także Czesław Rybicki z ŁBH oraz Kamil Leszczyński, którzy jednocześnie podkreślali ważność otwarcia się CPW ŁTN na współpracę z towarzystwami oraz stowarzyszeniami z innych miejscowości regionu północo-wschodniej Polski.
Także dr Jolanta Sawicka-Jurek z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zaproponowała współpracę z łomżyńskimi szkołami wyższymi oraz integrowanie różnych dyscyplin naukowych poprzez praktyczne włączanie ich w turystykę regionalną.
Doktor Jarosław Poteraj z Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości również zwrócił uwagę na dwie największe grupy wiekowe w Łomży – młodzież uczącą się oraz emerytów i postulował, aby wykorzystać ich potencjał społeczny do realizacji celów CPW ŁTN w życiu publicznym. Jego zdaniem konieczna jest integracja wszystkich pomysłów i aktywna postawa lokalnej społeczności w celu stworzenia środowiska dyskusyjno-naukowego.
O działaniach CPW w sferze ekonomicznej ponadto mówiła dr Krystyna Kubik, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości. Pani Profesor zasugerowała, aby popularyzować wiedzę ekonomiczną w mieście, a także spojrzeć na atrakcyjność miasta w dwóch płaszczyznach – potencjału ludzkiego oraz czasu, jakim łomżanie dysponują, a który stanowi cenny kapitał ludzki.
Sławomir Zgrzywa, ostatni wojewoda łomżyński zaproponował, aby Centrum Promocji Wiedzy włączyło się w przygotowywane obchody 600-lecia Łomży, które przypadają na rok 2018.
Profesor Kazimierz Sikora z Uniwersytetu Jagiellońskiego zgłosił kilka propozycji. Zasugerował między innymi możliwość rozwijania turystyki sentymentalnej w regionie, realizację projektu filmowo-fotograficznego pod roboczą nazwą „Moje ukochane miejsce na ziemi”, organizację spotkań ze znanymi łomżanami oraz stworzenie projektów historycznych, odwołujących się do pamięci mówionej, a także pomysł publikowania w Internecie starych zdjęć i fotografii związanych z Łomża i okolicą.
Jako ostatnia ponownie głos zabrała prof. Dorota Rembiszewska, która jeszcze raz zaapelowała , aby działalność CPW ŁTN nie ograniczała się jedynie do aktywności na terenie Łomży, ale by obejmowała swym zasięgiem i problematyką badań cały region północo-wschodniego Mazowsza i Podlasia. Jej zdaniem konieczne jest także stworzenie bazy danych towarzystw i stowarzyszeń regionalnych.
Finalnym akcentem pierwszego zebrania Centrum Promocji Wiedzy Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów był minikoncert duet akordeonistów Marcina Rogińskiego oraz Kamila Konopki, uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Łomży.
Konrad Kazimierz Szamryk