Warsztaty genealogiczne w Ostrowi Mazowieckiej

Zespół edukacyjny ŁTN im. Wagów w Łomży przeprowadza kolejną turę warsztatów genealogicznych dla młodzieży z ostrowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Tę formę działań edukacyjnych finansuje Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej. Przedsięwzięcie to ma na celu: zapoznanie młodzieży z historią lokalną poprzez historię nazwisk mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej z okresu XIX i I poł. XX wieku; wdrożenie uczniów do poznawania historii rodzinnej z perspektywy źródeł, m.in. metryk rodzinnych, dotyczących miejsc i ludzi, społeczności i regionu, w kontekście nazwiska i dziejów własnej rodziny – kwerendy archiwistyczne i ekscerpcja materiału z dostępnych źródeł; zainteresowanie poszukiwaniem i określaniem własnej tożsamości poprzez przywoływane i odtwarzanie pamięć o przodkach na podstawie pamiątek rodzinnych, fotografii, napisów nagrobnych; kształtowanie umiejętności identyfikacji przodków i miejsca pochodzenia oraz zamieszkania rodu i rodziny za pośrednictwem źródeł;  integracja środowiska rodzinnego, szkolnego i miejskiego uczniów jako przedstawicieli społeczności lokalnej i środowisk o potencjale własnym kształtującym środowisko miejskości Ostrowi Mazowieckiej.

Prezentowana oferta edukacyjna to przyczynek do kształtowania szacunku dla dziedzictwa kulturowego mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej, ich mieszczańskiej tradycji oraz umocnienia, zachowania i popularyzacji społecznej świadomości o wartości i bogactwie kształtowanej na przestrzeni wieków tożsamości ludzi i miejsc. Jest to próba odtworzenia miejskiej tożsamości ostrowian.

 

NASI PARTNERZY