Władze

Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów wybrane na Walnym Zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym 8 czerwca 2013 roku

Zarząd
prezes – prof. dr hab. Henryk Wnorowski
wiceprezes – prof. dr hab. Mirosław Kleczkowski
wiceprezes – dr hab. Dorota K. Rembiszewska prof. IS PAN
skarbnik – mgr inż. Maria Konopka
sekretarz – dr Małgorzata K. Frąckiewicz
członek – dr Antoni Chojnowski
członek – dr Krystyna Leszczewska
członek – ks. dr hab. Józef Łupiński prof. UKSW
członek – dr Krzysztof Sychowicz
członek – dr hab. Adam C. Dobroński prof. UwB
członek – mgr Stanisław Grodzki
członek – dr hab. Hanna Krajewska
członek – mgr Cecylia Sobolewska
członek – dr hab. Joanna Truszkowska

Komisja Rewizyjna
przewodnicząca – mgr Aleutyna Kołos
zastępca przewodniczącej – dr Jarosław Poteraj
sekretarz – mgr Ewa Chludzińska
członek – mgr inż. Barbara Gostkowska
członek – lek. wet. Emilian Kudyba

Sąd Koleżeński
1. przewodnicząca – mgr Gabriela Szczęsna
2. zastępca przewodniczącej – dr Krystyna Cukrowska
3. członek – mgr Jan Rachubka
4. członek – mgr Czesław Rybicki
5. członek – Henryk Sierzputowski