Wykład prof. Józefa Porayskiego-Pomsty pt. „Język rodzinny w mowie dziecka”