Zapowiedzi wydawnicze

Rozwój skautingu na ziemi łomżyńskiej. Skauci i harcerze w walce o niepodległą Polskę w latach 1913-1920

W pracy przedstawiane się okoliczności wydarzeń związanych z powstaniem harcerstwa w Łomży i pobliskich miejscowościach. Ukazane są pierwsze przejawy ruchu skautowego w Łomży, podejmowane próby nawiązania kontaktu z warszawską centralą harcerską, jego przynależności do Polskiej Organizacji  Skautowej, a następnie do związku harcerstwa Polskiego. Autor omówił dzieje pierwszych drużyn męskich i żeńskich, specyfikę ich działania w warunkach braku niepodległości Polski. Na przykładzie dziejów drużyn harcerskich z łomżyńskiego okręgu ukazał pozytywny wpływ harcerstwa jako pozaszkolnego ruchu wychowawczego na dzieci i młodzież. Szczególnie ciekawy jest udział organizacji harcerskiej w kształtowaniu niepodległościowych postaw społeczeństwa, w pracach niepodległościowych Polskiej Organizacji Wojskowej i w walkach w obronie Łomży w 1920 r. oraz w walkach o kształtowanie granic Polski.

NASI PARTNERZY