114. rocznica urodzin Heleny Czernek

30 marca br. obchodzimy 114. rocznicę urodzin Heleny Czernek, inicjatorki założenia Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów.

Helena Czernek (z domu Szostakiewicz), przyszła na świat 30 marca 1907 r. w Zambrowie. Od początku swojej działalności zawodowej nauczyciela (w latach 20-tych), angażowała się w przedsięwzięcia o charakterze społecznym. W czasie II Wojny Światowej organizowała tajne nauczanie, najpierw na Lubelszczyźnie, a pod koniec wojny już w rodzinnym mieście inicjowała na nowo działalność lokalnych szkół. Od 1 września 1951 r. aż do przejścia na emeryturę 30 września 1972 kierowała Biblioteką Publiczną w Łomży. Bilans jej kierownictwa zamykał się w sześciokrotnym powiększeniu zbiorów bibliotecznych oraz utworzeniu wielu filii biblioteki w Łomży i regionie. Była założycielką wielu stowarzyszeń łomżyńskich funkcjonujących do dnia dzisiejszego. Pomysłodawczyni budowy pomników Jakuba Wagi, Zygmunta Glogera i Bohdana Winiarskiego. Odznaczona m.in. Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1974 i 1971) i Złotym Krzyżem Zasługi (1962). W 1987 r. wyróżniona tytułem Honorowego Obywatela Miasta Łomży. W 2018 r. na budynku siedziby Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży odsłonięto pamiątkową tablicę jej poświęconą.

Helena Czernek zmarła 19 grudnia 1991 r. w Łomży, jako szanowana i ceniona działaczka społeczna. Na stałe weszła do panteonu zasłużonych ludzi ziemi łomżyńskiej.