120. rocznica urodzin Franciszka Piaścika

7 grudnia br. mija 120. rocznica urodzin Franciszka Piaścika – rodowitego Kurpia, architekta, profesora Politechniki Warszawskiej.

Uczęszczał do Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Łomży.  Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, m.in. w walkach pod Radzyminem. W 1923 uzyskał maturę. Następnie Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, w 1927 został tam asystentem. W 1930 uzyskał dyplom magistra inżyniera, a następnie uzupełniał wiedzę na uczelniach w Czechosłowacji, Danii, Niemczech i Szwecji. W 1935 uzyskał stopień doktora nauk technicznych, zaś w 1941 podczas tajnego nauczania tytuł docenta[2].

Od 1945 był kierownikiem Katedry Budownictwa Wiejskiego na Politechnice Warszawskiej. W 1946 został powołany na stanowisko naczelnego komisarza odbudowy wsi, w tym samym roku został profesorem nadzwyczajnym, a w 1962 profesorem zwyczajnym na Politechnice Warszawskiej. W latach 1957–1958 i 1966–1972 był dziekanem Wydziału Architektury.W 1971 został dyrektorem Instytutu Architektury i Planowania Wsi, a w 1973 przeszedł na emeryturę.

W latach 1945–1946 należał do Stronnictwa Ludowego, od 1957 Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. W 1945 roku był radnym Rady Narodowej Miasta Stołecznego Warszawy.

W 1939 wraz z Ludwikiem Krzywickim i ks. Władysławem Skierkowskim brał udział w reaktywacji Związku Puszczańskiego. W 1958 współorganizował I Zjazd Wychowanków i Nauczycieli Szkół Łomżyńskich. W latach 1959–1963 kierował „Studiami nad organizacją Regionu Kurpiowskiego”, współpracując z architektami, rolnikami, ekonomistami, leśnikami i geografami. Na początku lat 80. XX wieku współinicjował powołanie Drużyny Weteranów Harcerzy Ziemi Łomżyńskiej[3].

Projektował głównie budownictwo wiejskie oraz zajmował się planowaniem przestrzennym wsi. Zaprojektował letnisko Żarki. Pracował dla kurii biskupiej w Łomży. W drugiej połowie lat 30. XX wieku zaprojektował kompleks budynków do przechowywania i przetwórstwa owoców z sadów w okolicy Łomży. Zrealizowana część projektu sprawdziła się, ale nie przetrwała II wojny światowej.

Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Nowogrodzie k. Łomży.

Źródło: Franciszek Piaścik