132. rocznica śmierci Antoniego Wagi

23 listopada br. przypada 132. rocznica śmierci Antoniego Wagi – łomżyńskiego zoologa, przyrodnika i pedagoga.

Antoni Waga urodził się w Grabowie koło Łomży 8 maja 1799 roku jako syn Bernarda Wagi – skarbnika ziemi wiskiej i Agaty z Gutowskich. Edukację rozpoczął u warszawskich pijarów i w liceum warszawskim, gdzie kształcił się do roku 1817. W 1838 roku został członkiem honorowym Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim. W ramach swojej pracy naukowej wiele podróżował, m.in. do krajów afrykańskich. W swojej pracy badawczej zajmował się głównie owadami, ale wiele czasu poświęcał również ornitologii oraz rybactwu. Jest określany jako pierwszy polski entomolog.

Był autorem wielu publikacji naukowych i popularyzatorskich, w szczególności wielu rozpraw i dzieł przyrodniczych (zwłaszcza entomologicznych). Przez niemal pół wieku (1841–1890) był członkiem redakcji i redaktorem działu nauk przyrodniczych w miesięczniku „Biblioteka Warszawska”. Położył duże zasługi w organizacji życia naukowego w Polsce, zwłaszcza w środowisku warszawskim. Zmarł 23 listopada 1890 roku w Warszawie.