223. rocznica urodzin Antoniego Wagi

8 maja br. przypada 223. rocznica urodzin Antoniego Wagi – łomżyńskiego zoologa, przyrodnika i pedagoga.

Antoni Waga urodził się w Grabowie koło Łomży 8 maja 1799 roku jako syn Bernarda i Agaty z Gutowskich. Edukację rozpoczął u warszawskich pijarów i w liceum warszawskim, gdzie kształcił się do roku 1817. W 1838 roku został członkiem honorowym Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim.

Był autorem wielu publikacji naukowych i popularyzatorskich, w szczególności wielu rozpraw i dzieł przyrodniczych (zwłaszcza entomologicznych). Przez niemal pół wieku (1841–1890) był członkiem redakcji i redaktorem działu nauk przyrodniczych w miesięczniku Biblioteka Warszawska. Położył duże zasługi w organizacji życia naukowego w Polsce, zwłaszcza w środowisku warszawskim. Zmarł 23 listopada 1890 roku w Warszawie.

Rys. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C5%9A._p._Antoni_Waga,_(Wed%C5%82ug_fotografii_Karolego_i_Puscha_rysowa%C5%82_Mi%C5%82osz_Kotarbi%C5%84ski)_(59281).jpg