45 lat istnienia Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów

Dokładnie 45 lat temu, 25 maja 1975 roku odbyło się walne zebranie konstytucyjne Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, które zapoczątkowało istnienie tego stowarzyszenia naukowego w Łomży. Powstało ono z inicjatywy Heleny Czernek – lokalnej działaczki społecznej i animatorki kultury w Łomży.

Do początków lat 70-tych XX w. bilans jej działalności społeczno-kulturalnej przedstawiał się imponująco. Jako dyrektor ówczesnej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łomży sześciokrotnie poszerzyła jej zasób biblioteczny i przyczyniła się do powstania wielu filii biblioteki funkcjonujących w mieście i regionie do dnia dzisiejszego. To ona była inspiratorką budowy w Łomży pomników Jakuba Wagi, profesora Bohdana Stefana Winiarskiego oraz Zygmunta Glogera. Z jej inicjatywy powstało w Łomży wiele lokalnych stowarzyszeń o charakterze kulturalnym, m. in. Towarzystwo Kultury Języka czy łomżyńskie oddziały Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

Celem Heleny Czernek była przede wszystkim konsolidacja środowiska naukowego Łomży wokół jednej instytucji, która łączyłaby, wspierała oraz nadzorowała działalność powstałych dotychczas stowarzyszeń i ich oddziałów, a także osoby z różnych sfer działalności społeczno-kulturalnej. Takim tworem w jej myśl miało być towarzystwo naukowe, w którego tworzenie zaangażowała się po zakończeniu swojej pracy w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży, co nastąpiło 30 września 1972 r.

Walne Zebranie inaugurujące działalność ŁTN im. Wagów wpisało się w obchody odznaczenia miasta Sztandarem Pracy II klasy, którego dokonał prof. Henryk Jabłoński. On też osobiście uczestniczył w sesji inauguracyjnej zorganizowanej przy okazji walnego zebrania, w której uczestniczyło 307 osób. Sesję poprzedziło złożenie kwiatów pod pomnikami Feliksa Bernatowicza, Alfonsa Budzińskiego, Zygmunta Glogera i Jakuba Wagi. Podczas sesji inauguracyjnej wysłuchano referatów prof. Józefa Babicza, Henryka Wiśniewskiego oraz prof. Henryka Samsonowicza. Wystąpił również chór akademicki SGPiS z Warszawy.

W trakcie obrad uroczyście odczytano statut Towarzystwa, następnie walne zebranie wybrało pierwszy w historii zarząd Towarzystwa, w skład którego weszli m.in. prof. Józef Babicz – prezes, Władysław Borkowski – skarbnik, Helena Czernek – sekretarz oraz dr Adam Dobroński i Stanisław Grodzki jako członkowie.

Inauguracja działalności Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów zakończyła się wręczeniem okolicznościowych upominków oraz kwiatów, a także pamiątkowym wpisem uczestników sesji do księgi pamiątkowej.