45. rocznica śmierci prof. Piotra Bańkowskiego

45 lat temu, 16 lutego 1976 roku zmarł prof. Piotr Bańkowski, urodzony w Wysokiem Mazowieckiem wybitny archiwista i historyk literatury (więcej pod: https://bialystok.tvp.pl/51925943/archiwista).

Od młodzieńczych lat związany z Łomżą. Był współtwórcą i darczyńcą Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów. Pracował w archiwach w Kielcach, Lublinie i Warszawie, a także w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Opracował m.in. archiwum skarbowe Stanisława Augusta Poniatowskiego, a w okresie międzywojennym działał w Mieszanej Komisji Polskiej działającej na rzecz zwrotu polskiego mienia ze wschodu. Był autorem dziesiątek prac naukowych poświęconych archiwistyce. Przez blisko 50 lat pracy zawodowej pełnił funkcję redaktora naczelnego „Archeionu”. Za swoje zasługi został odznaczony wieloma wysokimi odznaczeniami państwowymi, m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski czy Złotym Krzyżem Zasługi.

W 1976 roku swoim testamentem przekazał Łomżyńskiemu Towarzystwu Naukowemu im. Wagów swój księgozbiór wraz z cenną kolekcją mebli, obrazów, rycin oraz porcelany.

Dzisiaj w rocznicę Jego śmierci pracownicy Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów odwiedzili grób Profesora i jego żony Janiny na warszawskich Powązkach, zapalając na nim znicz.