Antoni Górski, „Tu był mój dom, tu był mój świat… Wspomnienia Wagala”, Łomża 2023, ss. 528.

„Tu był mój dom, tu był mój świat… Wspomnienia Wagala” Antoniego Górskiego 
w cyklu „Rody i rodziny Mazowsza i Podlasia” 
– kolejna publikacja ŁTN im. Wagów 
dostępna w siedzibie biura i w sprzedaży wysyłkowej

 

Wraz ze „Wspomnieniami…” do rąk czytelników trafia absolutnie wyjątkowy poznawczo i językowo materiał w postaci zachowanych w pamięci wspomnień, których autorem jest Antoni Górski, pochodzący z miejscowości Wagi w gminie Przytuły, niezwykle przywiązany do ziemi rodzinnej, wykształcony na Uniwersytecie w Wilnie człowiek. Zawarte w jego pamiętniku treści stanowią materiał przybliżający zdarzenia z życia rodzinnego potomków dawnej szlachty łomżyńskiej, bliższej i dalszej rodziny autora. Wyobraźnia i pamięć A. Górskiego zachowała dawną obyczajowość, lecz także odnosi się do wydarzeń dziejowych, jakie dotykały społeczności lokalne i czyniły je uczestnikami ważnych spraw krajowych. Pośród bohaterów snutej przez autora opowieści są członkowie jego rodziny, sąsiedzi, koledzy i przyjaciele, lecz także ludzie spotkani w czasie kolejnych wojen, przypadkowe osoby i takie, które z rozmaitych powodów zapisały się w historii lokalnej.
„Wspomnienia…” stanowią opowieść o wartościach, tradycyjnych i trwałych relacjach rodzinnych, obyczajowości przekazywanej z pokolenia na pokolenie – mocnych fundamentach tożsamości mazowieckich rodów szlacheckich. 
Książka A. Górskiego to wyjątkowy i raczej jeden z ostatnich tak ciekawych przekazów, tekstów prezentujących dziedzictwo drobnej szlachty dawnej ziemi łomżyńskiej, zapamiętane przez jej znamienitego spadkobiercę z niezwykłą umiejętnością opowiadania i szacunku dla ludzi i miejsc oraz ziemi rodzinnej, którą zwyczajnie kochał. Dla redakcji wydawniczej stanowi ona przyczynek do popularyzacji historii regionu łomżyńskiego w Polsce, a także poza jej granicami, i potwierdzenie przynależności ziemi łomżyńskiej do historycznego Mazowsza, z którym jest ona stale zrośnięta ludźmi, obyczajowością, wiarą, mową, przeszłością, przyrodą i „tą ziemią od innych droższą…”
 
(Rekomenduję do lektury – M. Frąckiewicz) 

Publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą “Nauka dla społeczeństwa” nr projektu NdS/550585/2022/2022 kwota dofinansowania 47 000 zł całkowita wartość projektu 294 300,00 zł.