Archiwa w nauce, Nauka w archiwach – red. D. K. Rembiszewska, K. K. Szamryk

Archiwa w nauce, Nauka w archiwach to piąty tom z serii Archiwalia a badania regionalne. Zawiera on teksty dające różnorodne spojrzenie na materiały archiwalne w kontekście przydatności do badań naukowych (m.in. związanych z badaniem cenzury w PRL) w wielu dyscyplinach wiedzy. Znalazły się tu artykuły dotyczące spuścizn uczonych w polskich archiwach, a także organizacji archiwów (o różnych profilach), kolekcji prywatnych oraz przechowywania i zabezpieczania baz danych, stanowiących novum w zasobach archiwalnych.

Podjęto w publikacji również istotne dla archiwistyki i środowiska naukowego zagadnienie związane z ochroną i ponownym wykorzystaniem dokumentacji badań naukowych (tzw. surowych danych).

Książka adresowana jest do szerokiego grona odbiorców – nie tylko do archiwistów, historyków nauki, badaczy historii najnowszej, ale także do genealogów-amatorów, kolekcjonerów oraz językoznawców.