Archiwalia łomżyńskie – spotkanie cykliczne z konsultacjami genealogicznymi 5.03.2020 r.

5 marca w siedzibie ŁTN im. Wagów odbyło się spotkanie pt. „Archiwalia łomżyńskie – spotkanie cykliczne”. Prelekcję poświęconą łomżyńskim źródłom do badań genealogicznych przygotowała archiwistka – mgr Anna Zarzecka.

Zapraszamy do uczestnictwa w aktywnościach Towarzystwa.