Dorota Krystyna Rembiszewska profesorką

Prezydent RP 4 stycznia 2022 r. nadał tytuł profesora nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwo Dorocie Krystynie Rembiszewskiej.

Dorota Rembiszewska pracuje w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jest członkinią Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego od 1993 r., była jego wiceprezeską w kadencji 2013–2017. Od 2014 r. pełni funkcję sekretarza Wydziału I Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Jest członkinią Komisji Dialektologicznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów.

Zajmuje się ona głównie badaniami nad gwarami Polski północno-wschodniej. Opublikowała m.in. książki Gwary nadbużańskie mazowiecko-podlaskie, Łomża 2002; Dynamika rozwoju gwary Knyszyna i okolic na Podlasiu w XX wieku, Warszawa 2006; „Słownik dialektu knyszyńskiego Czesława Kudzinowskiego, Łomża 2007; (we współautorstwie z Januszem Siatkowskim) Pogranicze polsko-wschodniosłowiańskie. Studia wyrazowe, Warszawa 2018, Pogranicze polsko-wschodniosłowiańskie. Studia wyrazowe cz. 2, Warszawa 2021. Ponadto opracowuje unikatowe materiały polskie do Niemieckiego atlasu językowego, czego rezultatem jest monografia Gwary Mazur wschodnich w XIX wieku (na podstawie ankiet Georga Wenkera do Niemieckiego atlasu językowego), Warszawa 2020.