Dr Mirosław Reczko nominowany do Nagrody POLIN 2020

Dr Mirosław Reczko, od 2016 r. członek ŁTN im. Wagów został nominowany do tegorocznej Nagrody POLIN 2020.

W komunikacie znajdującym się na stronie internetowej Muzeum POLIN podkreślono, że „od kilkunastu lat konsekwentnie przywraca pamięć o żydowskich mieszkańcach Białostocczyzny, zarówno na polu naukowym, jak i poprzez ratowanie materialnej spuścizny tej społeczności.

W ramach swojej działalności Mirosław Reczko doprowadził do renowacji cmentarza żydowskiego w Ciechanowcu oraz odbudowy i renowacji dwóch synagog ciechanowieckich z przeznaczeniem na dom kultury i bibliotekę. Zgromadził i upowszechnił dokumenty dotyczące tamtejszej wspólnoty żydowskiej, co zaowocowało napisaniem pierwszej w Polsce rozprawy doktorskiej dotyczącej relacji żydowsko-polskich w skali obszaru wielkości powiatu – “Relacje polsko-żydowskie w rejonie Ciechanowca w okresie II wojny światowej”, opublikowanej następnie w formie książkowej. Społecznik uczestniczy w tłumaczeniu na język polski ksiąg pamięci Ciechanowca, Jedwabnego i Zambrowa, a przetłumaczona przez niego w całości „Księga pamięci gminy żydowskiej w Stawiskach” została opublikowana przez ŁTN w Łomży.

Mirosław Reczko współpracuje również ze środowiskami żydowskimi w Izraelu, USA i Australii, pomagając im w poszukiwaniach dokumentów, a także bierze udział w porządkowaniu cmentarzy żydowskich w Krynkach i Białymstoku. Działając zarówno w swoim rodzinnym Ciechanowcu, jak też w innych ośrodkach regionu takich jak Białystok, Łomża, Stawiski, Krynki czy Goniądz, Mirosław Reczko inspiruje i wspiera społeczności lokalne w podejmowaniu działań na rzecz ratowania pamiątek i odtwarzania rzetelnej historii lokalnych społeczności żydowskich.”

Mirosław Reczko jest historykiem i anglistą, a także pasjonatem dziejów Ciechanowca i regionu, który przez trzy kadencje pełnił urząd burmistrza Ciechanowca, a obecnie pełni obowiązki kanclerza Politechniki Białostockiej.