„Flora polska” Jakuba Wagi dostępna do pobrania

Na naszej stronie można od dzisiaj pobrać zdigitalizowaną publikację Jakuba Wagi w wydaniu z 1848 r. o pełnym tytule: Flora polska jawnokwiatowych rodzajów czyli Botaniczne opisy tak dzikich jako i hodowanych pod otwartém niebem jawnokwiatowych Królestwa Polskiego roślin uporządkowane według zasad sztucznego układu a poprzedzone ogólném wyobrażeniem o znaczniejszych przyrodzonych pokrewieństwach roślinnego królestwa.

Publikację można pobrać klikając dedykowany przycisk na panelu bocznym strony lub klikając >tutaj<.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu NdS/545058/2022/2022 kwota dofinansowania 213 000,00 zł, całkowita wartość projektu 213 000,00 zł.