Fotorelacja z warsztatów onomastyczno-genealogicznych w Wiejskim Domie Kultury w Łapach Szołajdach

 

 

Warsztaty odbyły się w ramach projektu pt. “W 40. rocznicę śmierci prof. Jerzego Wiśniewskiego – historyka, badacza dziejów osadnictwa”, dofinansowanego ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki na podstawie umowy nr POPUL/SP/0482/2023/01 z dnia 12.09.2023 r., kwota dofinansowania 200 000,00 zł, całkowita wartość projektu 222 500,00 zł.