Gawęda historyczna – 17.10.2016r.

W gościnnych progach Muzeum Diecezjalnego w Łomży 17 października 2016 roku odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu: Gawęda historyczna, które od lat organizuje Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Łomży we współpracy z Łomżyńskim Towarzystwem Naukowym im. Wagów oraz z Łomżyńskim Bractwem Historycznym. Tym razem gawędę poświęcono postaci ks. bp. Mikołaja Sasinowskiego, którego życie i aktywność ukazał w czasie swojego wykładu prof. Krzysztof Sychowicz.

Profesor przedstawił bp. Sasinowskiego jako człowieka niezłomnego, ofiarnie służącego łomżyńskiemu Kościołowi w trudnych latach. Wykład dopełniły prywatne wspomnienia osób przybyłych na poniedziałkowe spotkanie historyczne. Licznie zebrani słuchacze (m.in. bp T. Bronakowski, bp S. Stefanek, ks. J. Kotowski, rektor WSD w Łomży wraz z alumnami oraz członkowie rodziny bp. Sasinowskiego) swoim uczestnictwem w gawędzie uczcili rocznicę zbliżających się 107 urodzin bp. M. Sasinowskiego i minioną 6 września 34 rocznicę jego śmierci.
Spotkanie w Muzeum Diecezjalnym było wyrazem zbiorowego szacunku dla jednego z synów ziemi łomżyńskiej, którego życie i służba przyczyniły się nie tylko do erygowania wielu parafii, co bezpośrednio wskazuje na efektywność działań tego skutecznego administratora diecezji łomżyńskiej, lecz stały się również wzorem dla duchowego wzrostu łomżyńskich kapłanów, kształtowanych przez ks. Sasinowskiego jako ojca duchownego, profesora i rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży.