Historia i współczesność emigracji łomżyńskiej – wystąpienia online

Poniżej opublikowane zostaną wystąpienia z konferencji „Historia i współczesność emigracji łomżyńskiej” (część „online”), która odbywa się w Chicago, USA.
Pierwsze materiały pojawią się 21.10.2023 około godz. 4:30 czasu polskiego. Strona będzie aktualizowana na bieżąco.