Informacja nt. konferencji naukowej ARCHIWA W NAUCE, NAUKA W ARCHIWACH

Konferencja naukowa ARCHIWA W NAUCE, NAUKA W ARCHIWACH nie odbędzie się w 2014r., ze względu na brak dotacji na organizację ze strony MNiSW.
Organizatorzy: ŁTN im. Wagów, IS PAN, Archiwum PAN bardzo przepraszają Instytucje i Osoby, które przesłały zgłoszenia udziału w konferencji z referatami.
Deklarujemy kontynuację tematyki archiwistycznej i już planujemy organizację konferencji w 2015r.

W imieniu Organizatorów
dr hab.prof. IS PAN Dorota K. Rembiszewska
mgr inż. Elżbieta Żegalska