Jubileusz 45-lecia Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, 4 września 2019 r.

4 września br. mija dokładnie 45 lat od momentu, gdy wojewoda białostocki złożył podpis pod dokumentem zatwierdzającym utworzenie Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów.  Powołanie do życia ŁTN odbyło się z inicjatywy Heleny Czernek, wybitnej „działaczki na rzecz krzewienia kultury ziemi łomżyńskiej”. W 1974 roku za jej sprawą powstał Komitet Założycielski, który w składzie: Piotr Bańkowski, Witold Doroszewski, Zbigniew Bąblewski, Kazimierz Grodzki, Józef Kaja, Julian Krzyżanowski, Anna Kutrzeba-Pojnarowa, Zdzisław Libera, Stanisław Lorentz, Juliusz Łukasiewicz, Florian Maniecki, Ryszard Manteuffel, Franciszek Piaścik, Henryk Samsonowicz, Bogdan Suchodolski, Mieczysław Szymczak, Kazimierz Wojciechowski i Jerzy Wiśniewski, powołał do życia towarzystwo naukowe. W myśl Heleny Czernek za patronów towarzystwa obrano zasłużoną dla ziemi łomżyńskiej rodzinę Wagów, w szczególności zaś jej dwóch przedstawicieli – braci Jakuba i Antoniego. Zgodnie z postanowieniami Komitetu Założycielskiego podstawowymi celami działalności ŁTN stało się m.in. Pielęgnowanie, krzewienie i rozwijanie nauki, kultury i oświaty, zwłaszcza wśród młodzieży; inspirowanie, prowadzenie i wspieranie badań naukowych z uwzględnieniem potrzeb Ziemi Łomżyńskiej i regionu, a także gromadzenie materiałów naukowych ze szczególnym uwzględnieniem ziemi łomżyńskiej, jej historii, dorobku, a także odrębności kulturowych i językowych. Zgodnie z tymi celami Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów do dnia dzisiejszego realizuje te cele poprzez organizację seminariów, sympozjów, konferencji, spotkań naukowych, wydawanie publikacji naukowych i popularnonaukowych i wiele innych inicjatyw.

Dzień naszego jubileuszu 45-lecia był przede wszystkim dniem pracy i realizacji aktualnych przedsięwzięć, w tym przygotowań do naszej konferencji jubileuszowej. Nie zapomnieliśmy jednak o historii naszego Towarzystwa i o osobach, które ją pisały. Doceniając wieloletni dorobek członków Towarzystwa, symbolicznie na starym łomżyńskich cmentarzu zapaliliśmy znicze na grobach tych już nieżyjących. Należą do nich m.in. inicjatorka założenia Towarzystwa – Helena Czernek, wieloletnia zasłużona i honorowa członkini Towarzystwa – Donata Godlewska, czy zmarły w kwietniu br. wieloletni członek i skarbnik Towarzystwa, Czesław Rybicki. Znicz zapłonął również przy grobie Jakuba Wagi, jednego z naszych patronów.

Galeria zdjęć przedstawia: braci Jakuba i Antoniego Wagów, prof. Piotra Bańkowskiego oraz Helenę Czernek.